Книга на пророк Иезекииля - Глава  31

  1 В единайсетата година, третия месец, на първия ден от месеца, биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! кажи на фараона, египетски цар, и на народа му: с кого се сравняваш ти в твоето величие?

  3 Ето, Асур беше кедър ливански с гиздави ветви, кичест и висок; върхът му - сред гъсти облаци.1

  4 Водите го правеха да расте, бездната го подигаше, реките й окръжаваха неговото садище, и тя пращаше потоците си към всички полски дървета.

  5 Затова височината му надмина всички полски дървета; на него имаше много клони; ветвите му се умножаваха, и клоните му ставаха дълги от многото води, когато той растеше.2

  6 В клоните му виеха гнезда всякакви небесни птици, под ветвите му раждаха малки всякакви полски зверове, а под сянката му живееха всякакви многобройни народи.3

  7 Той хубавееше с високия си ръст, с дългите си ветви, защото коренът му лежеше край големи води.

  8 Кедрите в Божията градина не го засеняха; кипарисите не се изравняха с клоните му, и кестените не бяха високи колкото неговите ветви; ни едно дърво в Божията градина не се равнеше с него по хубостта си.4

  9 Аз го украсих с многото му ветви, тъй че всички едемски дървета в Божията градина му завиждаха.

10 Затова тъй казва Господ Бог: задето израсте висок и си издигна върха сред дебелите клони, и сърцето му се възгордя от величието му, -

11 затова Аз го предадох в ръцете на властника на народите; той постъпи с него, както трябваше; за неговото беззаконие Аз го отхвърлих.5

12 И съсякоха го чужденци, най-люти измежду народите, и го хвърлиха в планините; и по вси долини паднаха ветвите му; клоните му се изпочупиха по всички долища земни, и изпод сянката му избягаха всички народи на страната и го оставиха.6

13 На неговите обломъци се наместиха всякакви небесни птици, и в клоните му бяха всякакви полски зверове.

14 Това беше, за да се не големеят с високия си ръст никакви дървета край води, да не подигат върховете си до гъстите облаци и да не прилепват към него поради височината им дървета, които пият вода; защото те всички ще бъдат предадени на смърт в преизподнята страна заедно със синовете човешки, слезли в гроба.7

15 Тъй казва Господ Бог: в оня ден, когато той слезна в гроба, Аз направих да тъжат за него, затворих заради него бездната и спрях реките й, задържах големите води и помрачих за него Ливан, и всички полски дървета тъгуваха за него.8

16 С трясъка от падането му Аз докарах в трепет народите, когато го свалиха в преизподнята, при слезлите в гроба, и се зарадваха в преизподнята страна всички дървета едемски, отборните и най-добрите на Ливан, всички, които пият вода;9

17 защото и те с него слязоха в преизподнята при убитите с меч, както и неговите съюзници, които живееха под сянката му сред народите.

18 И тъй, с кое от едемските дървета се равняваше ти по слава и величие? Но сега наравно с едемските дървета ти ще бъдеш свален в преизподнята, ще лежиш сред необрязани, с убити от меч. Това е фараонът и цялото му множество народ, казва Господ Бог.10


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 32:22, Пс. 36:35, Дан. 4:7

2 Дан. 4:8

3 Дан. 4:9

4 Иез. 28:13

5 Иез. 30:11

6 Иез. 28:7, 30:11

7 Пс. 33:17, 62:10, 142:7

8 Ис. 14:11

9 Ис. 14:9, Иез. 28:8, 32:18

10 Иез. 28:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава