Книга на пророк Иезекииля - Глава  32

  1 В дванайсетата година, дванайсетия месец, на първия ден от месеца, биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! викни, та заплачи за фараона, египетски цар, и му кажи: ти като млад лъв между народите и като чудовище в моретата се хвърляш в реките си и мътиш с нозете си водите, и газиш потоците им.1

  3 Тъй казва Господ Бог: Аз ще хвърля върху тебе Моята мрежа в събранието на много народи, и те ще те извлекат с Моята мрежа.2

  4 И ще те изхвърля на земята, на открито поле ще те хвърля, и ще кацат по тебе всякакви небесни птици, и ще се насищат от тебе зверовете на цяла земя.3

  5 И ще разхвърлям месата ти по планини, и долини ще напълня с твоите трупове.

  6 И земята, дето плуваш, ще напоя с твоята кръв до самите планини; и ровините (от потоци) ще бъдат напълнени с тебе.

  7 И кога угаснеш, ще закрия небесата и звездите им ще помрача, слънцето с облак ще закрия, и месечината не ще свети със светлината си.4

  8 Всички светила, които светят на небето, ще помрача над тебе, и върху твоята земя тъмнина ще напратя, казва Господ Бог.

  9 Ще докарам в смущение сърцето на много народи, кога разглася за твоето падане между народите по земите, които ти не познаваше.5

10 И чрез тебе ще докарам в ужас много народи, и царете им ще трепнат за тебе в страх, кога размахна меча Си пред лицето им, и всяка минута ще треперят всеки за душата си в деня на твоето падане.

11 Защото тъй казва Господ Бог: мечът на вавилонския цар ще дойде върху тебе.

12 От меча на силни ще падне твоят народ; те всички са най-люти от народите: ще унищожат гордостта на Египет - и цялото му множество ще погине.6

13 И ще изтребя всичкия му добитък при големите води, и занапред не ще ги размътва човешка нога, нито добишки копита ще ги размътват.7

14 Тогава ще дам покой на водите им и ще направя реките им да потекат като масло, казва Господ Бог.

15 Кога направя Египетската земя пустиня; кога земята се лиши от всичко, що я изпълня; кога поразя всички, които живеят по нея, - тогава ще познаят, че Аз съм Господ.8

16 Ето плачевната песен, която ще пеят; дъщерите на народите ще я пеят; за Египет и за цялото му множество ще я пеят, казва Господ Бог.

17 В дванайсетата година, на петнайсетия ден от същия месец, биде към мене слово Господне:

18 сине човешки! оплачи египетския народ и свали го, него и дъщерите на знаменитите народи в преизподнята, заедно с тия, които слизат в гроб.9

19 Кого ти надминаваш? слез и лежи с необрязани.10

20 Те ще паднат всред убити с меч, и той е на меч предаден; влечете него и цялото му множество.

21 Всред преизподнята ще говорят за него и за съюзниците му, първи измежду юнаците; те паднаха и лежат там между необрязани, убити с меч.11

22 Там е Асур и цялото му пълчище, около него са гробовете им; те всички са поразени, паднали от меч.12

23 Гробница му туриха в самата длъб на преизподнята, и пълчището му е около гробницата му; всички са поразени, паднали от меч, всички, които разпространяваха ужас по земята на живите.13

24 Там е Елам с цялото си множество около гробницата му; всички те са поразени и паднали от меч; те необрязани слязоха в преизподнята, те, които разпространяваха чрез себе си ужас по земята на живите и носят позора си със слезлите в гроб.14

25 Всред поразените му дадоха легло с цялото му множество; около него са гробовете им: всички необрязани са поразени с меч, понеже разпространяваха ужас в земята на живите; те и носят върху си позора наравно с ония, които са слезли в гроб и са положени между поразените.15

26 Там са Мешех и Тувал с цялото си множество; около него са гробовете им: всички необрязани, поразени с меч; защото разпространяваха ужас в земята на живите.

27 Не трябва те да лежат с падналите необрязани юнаци, които с бойното си оръжие слязоха в преизподнята и туриха своите мечове под главите си; тяхното беззаконие остана върху костите им, понеже те, бидейки силни, бяха ужас в земята на живите.

28 И ти ще бъдеш смазан всред необрязаните и ще лежиш с поразените от меч.

29 Там е Едом, царете му и всичките му князе, които при всичката си храброст са положени всред поразените с меч, те лежат с необрязаните и със слезлите в гроб.

30 Там са владелците на Север, те всички и всички сидонци, които слязоха там с поразените, които бидоха посрамени в своята мощ, която нанасяше ужас, - и лежат те с необрязани, с поразени от меч, и носят позора си със слезлите в гроб.

31 Ще ги види фараонът и ще се утеши за цялото си множество, поразен с меч, фараонът и цялата му войска, казва Господ Бог.

32 Защото Аз ще простра Моя страх в земята на живите, и фараонът с цялото си множество ще бъде положен сред необрязани, с поразени от меч, казва Господ Бог.


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 5:29, Иер. 49:19, Иез. 29:3

2 Иез. 12:13, 17:20

3 Иез. 29:5

4 Ис. 13:10, Иоил 2:31, 3:15, Мат. 24:29, Марк. 13:24

5 Изх. 15:14

6 Иез. 28:7

7 Иез. 29:11

8 Иез. 30:8, 33:29

9 Ис. 14:9, Иез. 26:20, 28:8

10 Ис. 14:11

11 Ис. 14:10

12 Иез. 31:3

13 Ис. 14:15

14 Бит. 10:22, Иер. 49:34

15 Иез. 32:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава