Книга на пророк Иезекииля - Глава  33

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! изречи дума към синовете на твоя народ и им кажи: ако Аз напратя върху някоя земя меч, и народът на тая земя вземе измежду себе си човек и си го постави за стражар,1

  3 и тоя, като види меча, който иде върху земята, затръби с тръба и предупреди народа,

  4 и ако някой чуе тръбния глас, но не се предпази, то, кога мечът дойде и го застигне, кръвта му ще падне върху главата му.

  5 Тръбния глас той е чул, ала не се е предпазил, затова кръвта му ще падне върху него; а който се предпази, той ще спаси живота си.

  6 Ако пък стражарят види идещия меч и не затръби с тръба, и народът не бъде предупреден, то, кога дойде мечът и вземе някому от тях живота, тоя ще бъде застигнат заради греха си, но кръвта му ще изискам от стражаря.

  7 И тебе, сине човешки, Аз поставих страж на дома Израилев: ти ще слушаш из Моите уста слово и ще ги вразумяваш от Мене.2

  8 Кога кажа на беззаконника: "беззаконнико! бездруго ще умреш", а ти не кажеш нищо, за да предпазиш беззаконника от пътя му, - тоя беззаконник ще умре за своя грях, но кръвта му ще изискам от ръката ти.3

  9 Ако пък си предпазвал беззаконника от пътя му, за да се отвърне от него, но той не се е отвърнал от пътя си, - той ще умре за своя грях, а ти ще спасиш душата си.

10 И ти, сине човешки, кажи на дома Израилев: вие казвате тъй: "нашите престъпления и нашите грехове са върху нас, и ние чезнем в тях: как тогава можем да живеем?"4

11 Кажи им: жив съм Аз, казва Господ Бог: не искам Аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив. Върнете се, върнете се от вашите лоши пътища; за какво да умирате вие, доме Израилев?5

12 И ти, сине човешки, кажи на синовете на твоя народ: праведността не ще спаси праведника в деня на престъплението му, и беззаконник за беззаконието си не ще падне в деня, кога се отвърне от беззаконието си, също както и праведник в деня, кога съгреши, не може да остане между живите заради своята праведност.6

13 Кога Аз кажа на праведник, че той ще бъде жив, а той се уповава на праведността си и извърши неправда, то всичките му праведни дела не ще се спомнят, - и той ще умре от неправдата си, която е извършил.7

14 А кога кажа на беззаконник: "бездруго ще умреш", и той се отвърне от греховете си и върши съд и правда,

15 ако тоя беззаконник върне залога, заплати за ограбено, ходи по закона на живота, не върши нищо лошо, - той ще живее, няма да умре.8

16 Ни един от греховете му, които е извършил, не ще му се спомни; той е почнал да върши съд и правда, той ще бъде жив.9

17 А синовете на твоя народ казват: "не е прав пътят Господен", когато тъкмо техният път не е прав.10

18 Кога праведник отстъпи от праведността си и почне да върши беззаконие, той ще умре за това.

19 И кога беззаконник се отвърне от беззаконието си и почне да върши съд и правда, той ще бъде жив за това.

20 А вие казвате: "не е прав пътят Господен!" Аз ще ви съдя, доме Израилев, всекиго според пътищата му.11

21 В дванайсетата година на нашето преселение, десетия месец, на петия ден от месеца, дойде при мене един от избавилите се из Иерусалим и каза: "разрушен е градът!"12

22 Но още преди да дойде избавилият се, вечерта биде върху мене ръката на Господа, и Той отвори устата ми, преди оня да дойде при мене сутринта. И отвориха ми се устата, и аз вече не останах безмълвен.13

23 И биде към мене слово Господне:

24 сине човешки! тия, които живеят в опустелите места на Израилевата земя, казват: Авраам беше един - и получи да владее тая земя, а ние сме много; и тъй, нам е дадена тая земя за владение.14

25 Затова кажи им: тъй казва Господ Бог: вие ядете с кръв, подигате очи към вашите идоли и проливате кръв, - и искате да владеете земята?15

26 Вие се опирате на меча си, вършите гнусотии, скверните жената на ближния си, - и искате да владеете земята?16

27 Ето какво ще им кажеш: тъй казва Господ Бог: жив съм Аз! ония, които са по разорени места, ще паднат от меч; а който е на поле, ще го дам зверове да го изядат; а които са в крепости и в пещери, те ще умрат от чума.17

28 И ще направя земята пустиня над пустините, и гордата й мощ ще престане, и ще опустеят Израилевите планини, тъй че не ще има кой да ги минава.

29 И ще познаят, че Аз съм Господ, кога направя земята пустиня над пустините заради всичките им гнусотии, що са извършили.18

30 А за тебе, сине човешки, синовете на твоя народ приказват при стените и при вратата на къщите и говорят един другиму, брат брату: идете и послушайте, какво слово излезе от Господа.

31 И те дохождат при тебе като на сборище народно, и Моят народ сяда пред лицето ти, и слушат думите ти, ала ги не изпълняват; защото те в устата си правят от това забава, и сърцето им се увлича след техните користи.19

32 И ето, ти си за тях като забавен певец с приятен глас и който хубаво свири: те слушат твоите думи, ала ги не изпълняват.

33 Но кога се сбъдне, - ето, вече се и сбъдва, - тогава ще познаят, че между тях е имало пророк.


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 9:17

2 Ис. 58:1, Иез. 3:17

3 Иез. 24:8, Деян. 18:6

4 Пс. 37:5, 89:8-9

5 2 Царств. 14:14, Иез. 18:23, 18:32, Аг. 1:5

6 Иез. 18:24

7 1 Кор. 10:12

8 Изх. 22:26, Втор. 24:13

9 Ис. 43:25, Иер. 31:34

10 Иез. 18:25

11 Пс. 61:13, Притч. 24:12, Иер. 39:19, Иез. 18:30, Мат. 16:27, Рим. 2:6

12 4 Царств. 25:4

13 Иез. 24:27

14 Рим. 4:13, Ис. 51:2

15 Втор. 12:23

16 Иез. 22:11

17 Ам. 9:3

18 Иез. 26:6, 28:24

19 Ис. 42:20, 53:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава