Книга на пророк Иезекииля - Глава  34

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! изречи пророчество против Израилевите пастири, изречи пророчество и кажи на тях, на пастирите: тъй казва Господ Бог: горко на Израилевите пастири, които пасоха сами себе си! Нали стадото пастирите трябва да пасат?

  3 Вие ядохте тлъстина и се обличахте с вълна, клахте угоени овци, а стадото не пасохте.1

  4 Слабите не подкрепяхте, болна овца не лекувахте, ранена не превързвахте, прокудена не връщахте и изгубена не дирехте, а ги управлявахте с насилие и жестокост.2

  5 И пръснаха се те без пастир и, като се пръснаха, станаха плячка на всички полски зверове.3

  6 Скитат се Моите овци по всички планини и по всеки висок хълм, и по цялото земно лице се пръснаха Моите овци, и никой не попитва за тях, никой не ги дири.

  7 Затова, о, пастири, изслушайте словото Господне.

  8 Жив съм Аз! казва Господ Бог; задето Моите овци бяха оставени да бъдат разграбвани и, нямайки пастир, станаха плячка на всички полски зверове, и задето Моите пастири не търсиха овците Ми, понеже те пасоха сами себе си, а Моите овци не пасоха, -

  9 затова, о, пастири, изслушайте словото Господне.

10 Тъй казва Господ Бог: ето, Аз съм против пастирите, и ще изискам овците Си от ръцете им и не ще им дам вече да пасат овците, и пастирите няма вече да пасат сами себе си, и ще изтръгна Моите овци из техните челюсти, и те не ще бъдат тяхна храна.4

11 Защото тъй казва Господ Бог: ето, Аз Сам ще издиря Моите овци и ще ги прегледам.5

12 Както пастир проверява стадото си в деня, кога се намира всред своето пръснато стадо, тъй ще прегледам Аз Моите овци и ще ги освободя от всички места, дето бяха пръснати в ден облачен и мрачен.6

13 Ще ги изведа измежду народите и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им и ще ги паса по планините Израилеви, край потоци и по всички обитаеми места на тая земя.7

14 Ще ги паса на добро пасбище, и кошара ще имат на високите Израилеви планини; там ще почиват в добра кошара и ще пасат на тучно пасбище - по Израилевите планини.8

15 Моите овци Аз ще паса и ще ги отморявам, казва Господ Бог.

16 Изгубената ще намеря и прокудената ще възвърна, ранена ще превържа и болна ще укрепя, а затлъстяла и буйна ще изтребя; ще ги паса с правда.9

17 Вас пък, Мои овци, - тъй казва Господ Бог, - ето, вас ще съдя между овца и овца, между овен и козел.10

18 Нима ви е малко това, че пасете на добро пасбище, а между това тъпчете с нозе останалото от вашето пасбище, пиете чистата вода, а останалата мътите с нозете си,

19 та овците Ми трябва да ядат, що са нозете ви изтъпкали, и да пият, що са нозете ви размътили?

20 Затова тъй им казва Господ Бог: ето, Аз Сам ще съдя между овца тлъста и овца мършава.

21 Понеже вие блъскате с хълбок и с рамо, и с рогата си бодете всички слаби, докле ги изтласкате навън,

22 то Аз ще спася Моите овци, и те не ще бъдат вече разграбвани, и ще отсъдя между овца и овца.

23 И ще поставя над тях един пастир, който ще ги пасе, Моя раб Давида; той ще ги пасе и той ще им бъде пастир.11

24 И Аз, Господ, Ще бъда техен Бог, и Моят раб Давид ще бъде княз сред тях. Аз, Господ, казах това.

25 И ще сключа с тях завет за мир и ще премахна от страната лютите зверове, тъй че безопасно ще живеят в степта и ще спят в горите.12

26 Ще даря тям и на околностите на Моя хълм благословение и ще пращам овреме дъжд; това ще бъдат дъждове на благословия.13

27 И полското дърво ще дава своя плод, и земята ще дава своите произведения; и те ще бъдат безопасни на земята си, и ще познаят, че Аз съм Господ, кога скъсам връзките на ярема им и ги освободя от ръцете на техните потисници.14

28 Те не ще бъдат вече плячка за народите, и полските зверове не ще ги ядат; те ще живеят безопасно, и никой не ще ги заплашва.15

29 И ще произведа у тях славно садище, вече не ще загиват от глад на земята и не ще търпят срам от народите.16

30 И ще познаят, че Аз, техен Господ Бог, съм с тях, и че те, дом Израилев, са Мой народ, казва Господ Бог,

31 и че вие сте Мои овци, овци на Моето паство; вие сте човеци, пък Аз съм ваш Бог, казва Господ Бог.17


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 23:1, Зах. 11:17

2 1 Петр. 5:3

3 Ис. 53:6, Мат. 9:36

4 Иез. 3:18, 33:8

5 Зах. 13:7, Иоан 10:12

6 Иер. 23:4, Лук. 15:4

7 Соф. 3:13, Пс. 64:14

8 Пс. 22:2

9 Мат. 10:6, 15:24, Лук. 15:4

10 Мат. 25:32

11 Пс. 22:1, Ис. 40:11, Иер. 23:5, Иез. 37:24, Иоан 10:11, Евр. 13:20

12 Иез. 37:26, Ос. 2:18

13 Иоил 2:23

14 Пс. 67:10

15 Иер. 46:27

16 Ис. 4:2, 11:1

17 Пс. 99:3, Иез. 36:37, Иоан 10:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава