Книга на пророк Иезекииля - Глава  35

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! обърни лицето си към планина Сеир, изречи против нея пророчество1

  3 и кажи й: тъй казва Господ Бог: ето, Аз съм против тебе, Сеир планино! ще простра против тебе ръката Си и ще те направя пуста и необитаема.2

  4 Градовете ти ще обърна на развалини, и ти сама ще запустееш и ще познаеш, че Аз съм Господ.3

  5 Понеже у тебе има вечна вражда, и ти предаваше Израилевите синове на меч във време на нещастието им, във време на крайната гибел, -

  6 затова жив съм Аз! казва Господ Бог, ще те направя на кръв, и кръв ще те преследва; понеже кръв не си мразела, то кръв ще те и преследва.

  7 Ще направя Сеир планина пуста и безлюдна степ и ще изтребя по нея идещ и отходещ.

  8 И ще напълня оброчищата й с нейните убити; по твоите хълмове и твоите долини и по всички твои ровини ще падат поразени от меч.

  9 Ще те направя вечна пустиня, и в твоите градове не ще се живее, и ще познаете, че Аз съм Господ.4

10 Понеже ти казваше: тия два народа и тия две земи ще бъдат мои, и ние ще ги завладеем, макар и Господ да е там,5

11 затова жив съм Аз! казва Господ Бог, ще постъпя с тебе според мярката на твоята омраза и твоята завист, която ти изказа от омраза към тях, и ще им се явя, когато ще те съдя.6

12 И ще познаеш, че Аз, Господ, чух всички твои хули, които ти произнасяше върху Израилевите планини, думайки: "запустяха! нам са дадени да ги поядем!"7

13 Вие се големеехте пред Мене с езика си и умножавахте речите си против Мене; Аз чух това.

14 Тъй казва Господ Бог: когато цяла земя ще се радва, Аз ще те направя пустиня.

15 Както ти се радваше, задето дялът на Израилевия дом запустя, тъй и с тебе ще направя: ще бъдеш опустошена, Сеир планино, и цяла Идумея заедно, - и ще познаят, че Аз съм Господ.8


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 25:8, Авд. 1:10

2 Ис. 31:3

3 Иез. 7:27, Ам. 1:11, Иез. 21:29

4 Мал. 1:4-5

5 Пс. 82:13

6 Иез. 7:27

7 Авд. 1:12

8 Авд. 1:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава