Книга на пророк Иезекииля - Глава  38

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки, обърни лицето си към Гога в земя Магог, към княза на Рош, Мешех и Тувал, изречи против него пророчество1

  3 и кажи: тъй говори Господ Бог: ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рош, Мешех и Тувал!2

  4 Ще те върна и ще туря халка на твоите челюсти; ще изведа тебе и цялата твоя войска, коне и ездачи, всички добре въоръжени, голямо пълчище, в брони и с щитове, всички въоръжени с мечове,3

  5 перси, етиопци и ливийци с тях, всички с щитове и в шлемове,

  6 Гомера с всичките му полкове, дома на Тогарма от северните предели, с всичките му полкове, много народи с тебе.4

  7 Готви се и тъкми се, - ти и всичките твои пълчища, събрани при тебе, - и бъди им вожд.

  8 След много дни ти ще потрябваш; в последните години ще дойдеш в земя, избавена от меч, събрана измежду много народи, на Израилевите планини, които бяха дълго време запустели, но сега жителите й ще бъдат възвърнати измежду народите, и те всички ще живеят безопасно.5

  9 И ще се подигнеш като буря, ще тръгнеш като черен облак, за да покриеш земята, - ти и всички твои пълчища и много народи с тебе.

10 Тъй казва Господ Бог: в оня ден ще ти дойдат на сърцето мисли, и ти ще замислиш зло предприятие

11 и ще кажеш: аз ще се подигна против неоградената земя, ще ида против спокойните, живеещи безгрижно, - те всички живеят без стени, и няма у тях ни затворки, ни врата, -

12 за да грабиш и да набереш плячка, да туриш ръка върху изново заселените развалини и върху народа, събран измежду народите, който се занимава със стопанство и с търговия, който живее на пъпа на земята.

13 Сава и Дедан и тарсиските търговци с всички техни млади лъвове ще ти кажат: ти дойде да извършиш грабеж, събра твоето пълчище, за да набереш плячка, да вземеш сребро и злато, да отнемеш добитък и имот, да заграбиш голяма плячка ли?

14 Затова изречи пророчество, сине човешки, и кажи на Гога: тъй казва Господ Бог: не е ли тъй? в оня ден, когато Моят народ Израил заживее безопасно, ти ще познаеш това;

15 и ще тръгнеш от твоето място, от северните предели, - ти и много народи с тебе, всички на коне, голямо сборище и многобройна войска.

16 И ще се дигнеш против Моя народ, против Израиля, като черен облак, за да покриеш земята: това ще бъде в последните дни, и Аз ще те доведа в Моята земя, та народите да Ме познаят, когато Аз явя над тебе, Гоге, Моята светост пред очите им.6

17 Тъй казва Господ Бог: не си ли ти оня същият, за когото Аз говорих в стародавни дни чрез Моите раби, Израилевите пророци, които пророкуваха тогава, че Аз ще те доведа против тях?

18 И в оня ден, кога дойде Гог против Израилевата земя, казва Господ Бог, Моят гняв ще пламне в Моята ярост.

19 И в Моята ревност, в огъня на Моето негодуване Аз казах: наистина, в оня ден ще стане голяма потреса в Израилевата земя.7

20 И от Моето лице ще се разтреперят морски риби и небесни птици, и полски зверове и всичко, що се влече, що пълзи по земята, и всички люде, що са по лицето на земята; ще се съборят планини, ще изпадат скали, и всички стени ще паднат на земята.8

21 И по всички Мои планини ще повикам меч против него, казва Господ Бог; мечът на всеки човек ще бъде против брата му.9

22 И ще съдя с тях чрез мор и кръвопролитие, ще излея върху него и върху полковете му и върху многото народи, които са с него, всепотапящ дъжд и каменна градушка, огън и сяра;10

23 ще покажа Моето величие и Моята светост и ще явя Себе Си пред очите на много народи - и ще познаят, че Аз съм Господ.11


Предишна глава Следваща глава


1 Откр. 20:7

2 Иез. 39:1

3 4 Царств. 19:28, Иез. 29:4

4 Бит. 10:2-3

5 Ис. 24:22

6 Иез. 38:9

7 Мат. 24:29, Лук. 21:26

8 Откр. 6:14

9 Марк. 13:12

10 Иез. 11:10, Откр. 20:9

11 Иез. 26:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава