Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на пророк Иезекииля - Глава  39

Книга на пророк Иезекииля - Глава  39

  1 Ти пък, сине човешки, изречи пророчество против Гога и кажи: тъй казва Господ Бог: ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рош, Мешех и Тувал!1

  2 Ще те върна и ще те поведа, ще те изведа от северните краища и ще те доведа на Израилевите планини.

  3 Ще избия лъка ти из твоята лява ръка и ще изхвърля стрелите ти из твоята дясна ръка.2

  4 Ще паднеш на Израилевите планини, ти и всички твои полкове и народите, които са с тебе; ще дам да те изядат всякакви грабливи птици и полски зверове.3

  5 Ще паднеш на открито поле; защото Аз рекох това, казва Господ Бог.

  6 И ще пратя огън върху земя Магог и върху жителите на островите, които живеят безгрижно, и ще познаят, че Аз съм Господ.4

  7 Ще явя светото Си име сред Моя народ Израиля, и занапред не ще оставя да безславят светото Ми име, - и ще познаят народите, че Аз съм Господ, Светият у Израиля.5

  8 Ето, това ще дойде и ще се сбъдне, казва Господ Бог, това е денят, за който говорих.

  9 Тогава жителите на Израилевите градове ще излязат, ще накладат огън и ще изгорят оръжие, щитове и железни ризници, лъкове и стрели, боздугани и копия; седем години ще ги горят.6

10 И не ще носят дърва от полето, нито ще секат от горите, а ще горят само оръжие; ще ограбят своите грабители и ще оберат своите обирачи, казва Господ Бог.

11 В оня ден ще дам на Гога място за гробница в Израиля долината на пътниците, източно от морето, и тя ще задържа пътниците; там ще погребват Гога и цялото му пълчище и ще я наричат долина на Гоговото пълчище.

12 Израилевият дом ще ги погребва седем месеца, за да очисти страната.

13 Целият народ на страната ще ги погребва, и знаменит ще бъде у тях денят, в който Аз ще прославя Себе Си, казва Господ Бог.

14 И ще определят люде, които постоянно да обикалят страната и с помощ на пътниците да погребват останалите по земното лице, - за да я очистят; след седем месеца те ще почнат да претърсват,

15 и кога някой от ония, които обикалят страната, види човешка кост, ще тури до нея знак, докле погребвачите не я заровят в долината на Гоговото пълчище.

16 И името на града ще бъде: Хамона (пълчище). Така те ще очистят страната.

17 Ти пък, сине човешки, - тъй казва Господ Бог, - кажи на всички родове птици и на всички полски зверове: събирайте се и дойдете, от вси страни се стичайте към Моята жертва, която Аз ще заколя за вас, към великата жертва на Израилевите планини, - и ще ядете месо и ще пиете кръв:7

18 месо на силни мъже ще ядете и ще пиете кръв на земни князе, на овни, на агнета, на козли и на телци, - всички угоени на Васан,8

19 ще ядете тлъстина до насита и ще пиете кръв до опиване от Моята жертва, която Аз ще заколя за вас.

20 И на Моята трапеза ще се наситите на коне и ездачи, на мъже силни и на всякакви военни люде, казва Господ Бог.

21 Ще явя славата Си между народите, и всички народи ще видят Моя съд, който Аз ще произведа, и Моята ръка, която Аз ще сложа върху им.9

22 И ще знае домът Израилев, че Аз съм техен Господ Бог, от тоя ден и занапред.

23 Ще познаят народите, че домът Израилев биде преселен поради своята неправда; задето те постъпиха вероломно пред Мене, Аз скрих от тях Моето лице и ги предадох в ръцете на враговете им, - и те всички паднаха от меч.10

24 Поради нечистотиите им и поради беззаконията им Аз направих това с тях и скрих от тях Моето лице.

25 Затова тъй казва Господ Бог: сега ще върна Иакововите пленници, ще се смиля над целия дом Израилев и ще заревнувам за Моето свето име.11

26 И ще почувствуват те своето безчестие и всички свои беззакония, които вършиха пред Мене, кога заживеят в земята си безопасно, и никой не ще ги застрашава,

27 кога ги върна измежду народите и ги събера от земите на враговете им и явя в тях светостта Си пред очите на много народи.12

28 И ще познаят, че Аз съм техен Господ Бог, когато, след като ги пръснах между народите, изново ги събера в тяхната земя и не оставя вече там ни едного от тях.

29 И вече не ще скривам от тях лицето Си, защото Аз ще излея Моя Дух върху дома Израилев, казва Господ Бог.13

Предишна глава Следваща глава

1 Иез. 38:3

2 Ос. 2:18

3 Иез. 29:5, 32:4

4 Откр. 20:7, 20:9

5 Ис. 45:17, Иез. 38:23

6 Ис. 9:5

7 Откр. 19:17, Ис. 34:3

8 Ис. 34:6

9 Пс. 45:11

10 Иер. 50:7

11 Иер. 31:23, 33:7, Иез. 16:53

12 Иер. 32:37

13 Ис. 44:3, Иоил 2:28, Зах. 12:10

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава