Книга на пророк Иезекииля - Глава  4

  1 И ти, сине човешки, вземи една тухла, тури я пред себе си и начертай на нея град Иерусалим;

  2 нареди обсада против него, направи укрепление против него, насипи насип около него, разположи стан против него и тури наоколо срещу него стенобойни машини,1

  3 вземи желязна дъска и я тури като желязна стена между тебе и града, обърни се с лице към него, и той ще бъде обсаден, и ти го обсаждай. Това ще бъде личба за дома Израилев.

  4 Ти пък легни на лявата си страна и тури върху нея беззаконието на дома Израилев: според числото на дните, през които ще лежиш върху нея, ще носиш беззаконието им.

  5 И Аз ти определих годините на беззаконието им според числото на дните: триста и деветдесет дни ще носиш беззаконието на дома Израилев.

  6 И когато ги изпълниш, повторно легни вече на дясната си страна, и четирийсет дена носи върху себе си беззаконието на дома Иудин, ден за година, ден за година ти определих.2

  7 И обърни лицето си и запретнатата си дясна ръка към обсадата на Иерусалим, и пророкувай против него.

  8 Ето, Аз турих върху тебе окови, и ти не ще се обърнеш от едната си страна на другата, докле не изпълниш дните на твоята обсада.3

  9 Вземи си пшеница и ечемик, боб и леща, просо и лимец, и изсипи ги в един съд, и направи си от тях хлябове, според числото на дните, през които ще лежиш на страната си, триста и деветдесет дни ще ги ядеш.

10 И храната си, с която ще се храниш, яж с теглилка, по двайсет сикли на ден; от време на време яж това.

11 И вода пий с мярка, по шеста част от хин пий; от време на време тъй пий.

12 И яж ги като ечемични питки и печи ги пред очите им на човешки тор.

13 И каза Господ: тъй Израилевите синове ще ядат хляба си нечист всред ония народи, у които ще ги прогоня.4

14 Тогава казах: о, Господи Боже! душата ми никога не се е осквернявала, и от младини до сега не съм ял мърша и разкъсано от звяр; и никакво нечисто месо не е влизало в устата ми.5

15 И каза ми Той: Аз ти позволявам, вместо човешки тор, говежди тор, и на него приготвяй хляба си.

16 И каза ми: сине човешки! ето, Аз ще сломя в Иерусалим хлебната подпора, и ще ядат хляб с теглилка и в печал, и вода ще пият с мярка и в тъга;6

17 защото у тях ще има оскъдица на хляб и вода, и те с ужас ще се гледат един друг и ще изтлеят в беззаконието си.7


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 17:17

2 Числ. 14:34

3 Иез. 3:25

4 Ос. 9:3

5 Лев. 22:8

6 Лев. 26:26, Иез. 5:16, 12:19, 14:13

7 Плач Иер. 2:12, Иез. 24:22-23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава