Книга на пророк Иезекииля - Глава  41

  1 После ме въведе в храма и измери стълбовете: шест лакти широки от едната страна и шест лакти широки от другата, колкото бе широка скинията.

  2 Вратите - десет лакти широки, и отстрани на вратите - пет лакти от едната страна и пет лакти от другата; измери и дължината на храма - четирийсет лакти, а широчината - дванайсет лакти.

  3 И влезе вътре, и измери стълбовете при вратите - два лакти, и вратите - шест лакти, а ширината на вратата - седем лакти.

  4 И отмери в храма двайсет лакти надлъж и двайсет лакти нашир, и ми каза: това е Святая-святих.1

  5 И измери стената на храма - шест лакти, а ширината в стаите наоколо храма - по четири лакти.

  6 Странични стаи имаше трийсет и три, стая до стая; те се вдават в стената, която е в храма около стените, тъй че са във връзка с нея, но до стената на самия храм не се допират.

  7 И храмът повече и повече се разширяваше наоколо над страничните стаи, защото окръжността му се издигаше по-горе и по-горе наоколо, и затова храмът беше много широк горе, и от долния кат се качваха на горния през средния.2

  8 И аз видях върха на Дома в цялата му окръжност; страничните стаи в основата имаха там мярка - цяла тръст, шест пълни лакти.

  9 Ширината на стената на страничните стаи, които излизаха навън - пет лакти, и до страничните стаи на храма имаше свободно пространство.

10 И между стаите имаше разстояние - двайсет лакти около целия храм.

11 Вратите на страничните стаи извеждат на свободното пространство, едни врата - на северна страна, а други врата - на южна страна; а ширината на това свободно пространство бе пет лакти наоколо.

12 Зданието пред площада на западна страна (бе) широко седемдесет лакти; а стената на това здание - пет лакти широка наоколо, а дълга деветнайсет лакти.

13 И измери той храма - сто лакти дължина, и площада и пристройката, и стените му - също сто лакти дължина.

14 И ширината на храма отпред с площада от изток - пак сто лакти.

15 И измери дължината на зданието пред площада на задната му страна със страничните му стаи по едната и по другата страна - сто лакти, от вътрешността на храма и притворите на двора.

16 Вратните спонци, решетчестите прозорци и страничните стаи наоколо, във всичките три ката, срещу праговете бяха обковани с дърво от пода до прозорците; прозорците бяха затворени.3

17 От горнището на вратата, както отвътре в храма, тъй и отвън, и по цялата стена наоколо, отвътре и отвън, имаше резбарски изображения,

18 бяха направени Херувими и палми: палма между два Херувима, и у всеки Херувим - две лица.4

19 От едната страна към палмата имаше обърнато лице човешко, а от другата страна към палмата - лице лъвско; тъй беше направено наоколо в целия храм.5

20 От пода до върха на вратата бяха направени Херувими и палми, също и по стената на храма.

21 В храма имаше четириъгълни вратни спонци, и светилището имаше същия изглед, както аз виждах.

22 Жертвеникът беше дървен - три лакти висок и два лакти дълъг; и ъглите му, и подножието му, и страните му - от дърво; и каза ми той: това е трапезата, която е пред Господа.6

23 В храма и в светилището имаше по две врати,7

24 и тия врати имаха по две крила; двете крила бяха подвижни: две у едната врата и две крила у другата;

25 на тях, на храмовите врата, бяха изработени Херувими и палми също такива, каквито бяха изработени по стените; а пред притвора отвън имаше дървен под.

26 И решетчести прозорци с палми от едната и от другата страна имаше по страните на притвора и на храмовите странични стаи, и по дървената обковка.8


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 26:33, Лев. 16:2, Иез. 43:12

2 3 Царств. 6:8

3 3 Царств. 6:4

4 3 Царств. 6:32, Иез. 10:14

5 Иез. 1:10

6 Изх. 30:1-2

7 3 Царств. 6:34

8 Иез. 40:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава