Книга на пророк Иезекииля - Глава  42

  1 И изведе ме към външния двор по северния път и ме доведе при стаите, които бяха срещу площада и срещу зданието на север,1

  2 до онова място, което при северните врата е дълго сто лакти, а широко петдесет лакти.

  3 Срещу двайсетте лакти на вътрешния двор и срещу плочника, който е откъм външния двор, имаше трем срещу трем в три ката.

  4 А пред стаите имаше ходник - десет лакти широк, а вътре - един лакът; вратите им бяха обърнати към север.

  5 Горните стаи бяха по-тесни, защото тремовете отнемат от тях наспротив долните и средните стаи на зданието.

  6 Стаите бяха на три ката, и такива стълбове, каквито има в дворовете, нямаше в тях; затова те са и направени по-тесни наспротив долните и средните стаи, начевайки от пода.

  7 А външната стена срещу тия стаи от външния двор, която съставя предната страна на стаите, е дълга петдесет лакти;

  8 защото и стаите на външния двор заемат дължина само петдесет лакти, и ето, пред храма - сто лакти.

  9 А долу имаше ходник към тия стаи от източна страна, когато се дохожда към тях от външния двор.

10 По ширината на стената на двора към изток пред площада и пред зданието имаше стаи.

11 А ходникът пред тях беше също такъв, какъвто и у ония стаи, които са обърнати към север, такава съща дължина, както и у ония, и такава съща ширина; и всичките им изходи, и направата им, и вратите им бяха също такива, както и у ония.

12 Такива също врати имаше, както и в стаите, които са на юг; и за вход в тях имаше врати при самия път, който отиваше надлъж по източната стена.

13 И каза ми той: северните стаи и южните стаи, що са пред площада, са стаи свещени, в които свещениците, приближаващи се до Господа, изяждат най-свещените жертви; също там те турят най-свещените жертви и хлебния принос, жертвата за грях и жертвата за престъпление, понеже това е свето място.2

14 Когато влязат там свещениците, те не трябва да излизат от това свето място на външния двор, докле не оставят там одеждите си, с които са служили, защото те са свещени; трябва да облекат други одежди, и тогава да излизат пред народа.3

15 Когато свърши той измерването на вътрешния храм, изведе ме през вратите, обърнати към изток, и почна да го измеря наоколо.

16 Той измери източната страна с мярката тръст и измери с нея всичко петстотин тръсти;

17 в северната страна със същата мярка тръст измери всичко петстотин тръсти;

18 в южната страна измери с мярката тръст също петстотин тръсти.

19 Като се обърна към западна страна, измери с мярката тръст петстотин тръсти.

20 От всички четири страни той го измери; около него имаше стена, дълга петстотин тръсти и петстотин тръсти широка, за да отдели светото място от несветото.4


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 46:19

2 Лев. 10:17, Ис. 64:11

3 Иез. 44:19

4 Иез. 45:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава