Книга на пророк Иезекииля - Глава  43

  1 И доведе ме при вратата, при ония врата, които гледат към изток.1

  2 И ето, славата на Бога Израилев идеше от изток, и гласът Му беше като шум от много води, и земята светна от славата Му.2

  3 Това видение беше същото, каквото аз видях по-преди, също такова, каквото видях, когато идвах да известя гибелта на града; тия видения бяха подобни на виденията, каквито видях при река Ховар. И аз паднах ничком.3

  4 И славата на Господа влезе в храма през вратата, обърнати към изток.

  5 И подигна ме духът и ме въведе във вътрешния двор, и ето, славата Господня бе изпълнила целия храм.4

  6 И аз чух някого си, който ми говореше от храма, а оня мъж стоеше до мене,

  7 и каза ми: сине човешки! това е мястото на Моя престол и мястото на стъпките на Моите нозе, дето ще живея навеки сред Израилевите синове; и домът Израилев не ще вече да осквернява Моето свето име, ни те, ни царете им, с блудствуването си и с труповете на царете си по техните оброчища.5

  8 Те туряха прага си до Моя праг и спонците на вратите си до Моите спонци, тъй че една стена имаше между Мене и тях, и скверняха Моето свето име с гнусотиите си, които вършеха, и затова ги погубих в гнева Си.

  9 А сега те ще отдалечат от Мене своето блудствуване и труповете на своите царе, и Аз ще живея сред тях навеки.

10 Ти, сине човешки, обади на дома Израилев за тоя храм, та да се засрамят от своите беззакония, и да му измерят мярката.6

11 И ако те се засрамят от всичко това, що извършиха, покажи им вида на храма и разположението му, изходите му и входовете му, всичките му очертания и всичките му устави, всичките му образи и всичките му закони, и напиши пред очите им, та те да запазят всичките му очертания и всичките му устави и да постъпват според тях.

12 Ето закона на храма: навръх планината всичкото му пространство наоколо е Святая-святих; това е законът на храма.7

13 И ето размерите на жертвеника в лакти, като се смята за лакът лакът и длан: основата лакът, ширината пак лакът, и поясът по всичките му краища една педя; и това е задната страна на жертвеника.8

14 От основата, която е в земята, до долната издаднина - два лакти, а широк е той един лакът; от малката издаднина до голямата издаднина - четири лакти, а широк е един лакът.

15 Самият жертвеник е висок четири лакти; и от жертвеника се издигат нагоре четири рога.

16 Жертвеникът е дванайсет лакти дълъг и дванайсет широк; той е четириъгълен от всичките си четири страни.

17 А площадката му е четиринайсет лакти дълга и четиринайсет широка от всичките й четири страни, и около нея поясът е половина лакът, а основата й - лакът наоколо; стъпалата пък към него са от изток.9

18 И каза ми той: сине човешки, тъй казва Господ Бог: ето наредбите за жертвеника в оня ден, когато бъде направен, за да се принасят върху него всесъжения и да ръсят върху него с кръв.10

19 На свещениците от Левиево коляно, от племето на Садока, които се приближават до Мене, за да Ми служат, казва Господ Бог, дай юнец от чердата волове жертва за грях;11

20 и вземи кръвта му, та поръси четирите му рога и четирите ъгли на площадката, и пояса наоколо, и тъй очисти го и го освети.

21 И вземи юнеца жертва за грях и го изгори на определеното място на Дома вън от светилището.12

22 А на другия ден принеси жертва за грях от козето стадо козел без недостатък, и нека очистят жертвеника тъй, както (го) очистяха с юнеца.

23 Когато пък свършиш очистянето, доведи от чердата волове юнец без недостатък, и от овчето стадо - овен без недостатък;

24 и принеси ги пред лицето на Господа; и свещениците ще хвърлят върху тях сол и ще ги възнесат всесъжение Господу.

25 Седем дена принасяй жертва за грях по козел в ден; също нека принасят жертва по юнец от чердата волове и по овен от овчето стадо без недостатък.

26 Седем дена те трябва да очистват жертвеника и да го осветяват, и да пълнят ръцете си.13

27 След като се свършат тия дни, в осмия ден и по-нататък, свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви; и Аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог.


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 40:6

2 Иез. 1:24

3 Иез. 1:3

4 Иез. 8:3, Изх. 40:34, 3 Царств. 8:11

5 Пс. 67:17, Зах. 6:13, Откр. 21:3

6 Иез. 16:63, 40:4

7 Иез. 41:4

8 Иез. 40:5

9 Иез. 43:13

10 Изх. 40:16, Лев. 8:11

11 Иез. 40:46

12 Лев. 16:3

13 Изх. 28:41

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава