Книга на пророк Иезекииля - Глава  47

  1 След това ме доведе назад при вратата на храма, и ето, изпод прага на храма тече вода към изток, защото храмът стоеше с лице към изток, и водата течеше изпод дясната страна на храма, на юг от жертвеника.1

  2 И изведе ме през северните врата, и отвън ме заведе към външните врата, по пътя, обърнат към изток; и ето, вода тече от дясната страна.

  3 Когато оня мъж отиде към изток, държеше в ръката си връв; той отмери хиляда лакти и преведе ме през водата; водата беше до глезени.

  4 И отмери още хиляда и ме преведе през водата; водата беше до колене. И отмери още хиляда и ме преведе; водата беше до пояс.

  5 И отмери още хиляда, и вече там имаше такъв поток, през който аз не можех да мина, понеже водата беше толкова висока, че трябваше да плувам, а не можеше да се гази тоя поток.2

  6 И каза ми: видя ли, сине човешки? и поведе ме назад към брега на тоя поток.

  7 И когато се върнах назад, ето, на бреговете на потока от едната страна и от другата имаше много дървета.3

  8 И каза ми: тая вода тече към източната част на страната, ще слезе в равнината и ще се влее в морето; и водите му ще станат здрави.4

  9 И всяко живеещо същество, що пълзи там, дето ще се вливат две струи, ще бъде здраво; и риби ще има твърде много, защото ще се влее там тая вода, и водите в морето ще станат здрави, и където се влее тоя поток, там всичко ще бъде живо.5

10 И до него ще стоят рибари от Ен-Гади до Еглаим, ще хвърлят мрежи. Риба ще има всякаква и, както в голямото море, ще има твърде много риба.6

11 Блатата му и локвите му, които не станат здрави, ще бъдат оставени за сол.

12 По бреговете край потока от едната страна и от другата ще растат всякакви дървета, които дават храна; листата им не ще увяхват, и плодовете по тях не ще се привършват; всеки месец ще узряват нови, защото водата за тях тече из светилището; плодовете им ще се употребяват за храна, а листата - за лек.7

13 Тъй казва Господ Бог: ето разпредялбата, според която вие трябва да разделите земята в наследство между дванайсетте Израилеви колена: на Иосифа два дяла.

14 И наследете я, както единият, тъй и другият; понеже Аз, като подигах ръката Си, клех се да я дам на отците ви, и тая земя ще бъде ваше наследие.8

15 И ето пределът на страната: откъм север, начевайки от голямото море, през Хетлон, по пътя за в Цедад,

16 Емат, Берот, Сивраим, който се намира между Дамаската и Ематската област, Хацар-Тихон, що е на Авранската граница.

17 И ще бъде границата от морето до Хацар-Енон, граница с Дамаск, и по-нататък на север областта Емат; това е северният край.9

18 Чертата на източния край прокарайте между Авран и Дамаск, между Галаад и земята Израилска, по Иордан, от северния край до източното море; това е източният край.10

19 А южният край откъм юг от Тамара до водите на Разпря при Кадис, и по течението на потока до голямото море; това е южният край към юг.11

20 Западният пък предел ще бъде великото море, от южната граница до мястото срещу Емат; това е западният край.

21 И разделете си тая земя на дялове според Израилевите колена.

22 И разделете я по жребие за наследство на себе си и на другоземците, които живеят у вас, които са родили у вас деца; и те между Израилевите синове трябва да се считат наравно с туземците, и те с вас ще вземат дял между Израилевите колена.12

23 В което коляно живее другоземец, в него му и дайте неговото наследие, казва Господ Бог.


Предишна глава Следваща глава


1 Зах. 14:8

2 Рим. 11:33

3 Откр. 22:1-2

4 Зах. 14:8

5 Рим. 11:16, Мат. 13:47

6 Иер. 16:16

7 Ис. 65:22, Откр. 22:2

8 Бит. 12:7

9 Числ. 34:9

10 Числ. 34:10

11 Числ. 20:13, 34:3, Иез. 48:28

12 Ис. 56:3, Гал. 3:28

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава