Книга на пророк Иезекииля - Глава  7

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 и ти, сине човешки (кажи): тъй казва Господ Бог: свършек на земята Израилева, - дойде свършекът върху четирите земни краища.1

  3 Ето, дойде свършек за тебе; и ще пратя върху тебе Своя гняв, и ще те съдя според твоите пътища, и ще стоваря върху ти всички твои гнусотии.

  4 И Моето око не ще те пожали, и не ще се смиля, и ще ти отплатя според твоите пътища, и твоите гнусотии ще бъдат с тебе, и ще узнаете, че Аз съм Господ.2

  5 Тъй казва Господ Бог: беда единствена, ето иде бедата.

  6 Свършек дойде, дойде свършек, дигна се против тебе; ето дойде,

  7 дойде напаст до тебе, жителю на страната! иде време, приближава ден на смут, а не на весели викове по планини.

  8 Ето, скоро ще излея върху тебе яростта Си и ще завърша над тебе Своя гняв, ще те съдя според твоите пътища и ще стоваря върху тебе всички твои гнусотии.3

  9 И окото Ми не ще те пожали, и не ще се смиля. Според твоите пътища ще ти отплатя, и твоите гнусотии ще бъдат с тебе; и ще узнаете, че Аз съм Господ, Който наказва.

10 Ето денят! ето дойде, настъпи напастта! жезълът покара, гордостта напъпи.4

11 Силата въстава против жезъла на нечестието; нищо не ще остане от тях - ни от богатството им, ни от шума им, ни от разкоша им.

12 Дойде време, настъпи ден; купувачо, не се радвай, продавачо, не плачи, защото гневът е върху цялото им множество.

13 Защото, който е продал, не ще се върне при продаденото, макар да остане жив; защото пророческото видение за цялото им множество не ще се отмени, и никой с беззаконието си не ще закрепи живота си.

14 Тръбят с тръба, и всичко се готви, но никой не отива на война; защото Моят гняв е върху цялото им множество.

15 Вън от къщи - меч, а вкъщи - мор и глад. Който е на полето, от меч ще умре, а който е в града, него ще погълне глад и мор!5

16 А оцелелите от тях ще избягат и ще бъдат в планините като долински гълъби; те всички ще стенат, всеки за своето беззаконие.6

17 На всички ръцете ще отпаднат, и на всички коленете като вода ще затреперят.7

18 Тогава те ще се опашат с вретище, и трепет ще ги обхване; и у всички по лицата ще бъде срам, и у всички по главите - плешивост.8

19 Среброто си ще изхвърлят по улици, и златото не ще зачитат. Среброто им и златото им не ще бъде в сила да ги спаси в деня на Господнята ярост. Те не ще наситят с тях душите си и не ще напълнят утробите си, защото то биде повод за беззаконието им.9

20 И в гиздавите си накити те се гордееха с него и правеха от него изображение на гнусните си истукани; затова ще го направя нечисто за тях

21 и ще го дам плячка в ръцете на чужденци и на беззаконници земни да го разграбят, и те ще го осквернят.10

22 И ще отвърна от тях лицето Си, и ще осквернят Моето съкровено място; и ще влязат там грабители и ще го осквернят.

23 Готви верига, защото тая земя е пълна с кървави злодейства, и градът е пълен с насилия.

24 Аз ще доведа най-зли народи, и ще завладеят домовете им. И ще туря край на гордостта на силните, и ще бъдат осквернени светините им.

25 Иде гибел; ще търсят мир, и не ще намерят.11

26 Беда ще дойде след беда, и вест след вест; и ще търсят у пророка видения, и не ще има учение у свещеници и съвет у старци.12

27 Царят ще тъжи, и князът ще се облече в ужас, и у народа на страната ще треперят ръцете. Ще постъпя с тях според техните пътища, според техния съд ще ги съдя; и ще узнаят, че Аз съм Господ.13


Предишна глава Следваща глава


1 Плач Иер. 4:18

2 Иез. 5:11, 22:31

3 Иез. 22:31

4 Иоил 2:2

5 Плач Иер. 1:20, Иез. 5:12

6 Ис. 38:14

7 Иез. 21:7

8 Ис. 15:2-3, Иер. 48:37

9 Иов 20:20, Притч. 10:2, Сир. 5:10, Соф. 1:18

10 Ис. 1:7, Иер. 6:12, Ос. 7:9

11 Иер. 8:11

12 Ис. 29:14

13 Втор. 28:59, Ис. 29:14, Иер. 29:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава