Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на пророк Иезекииля - Глава  9

Книга на пророк Иезекииля - Глава  9

  1 И извика на ушите ми със силен глас и каза: нека се приближат тия, които ще накажат града, всеки със своето пагубно оръжие в ръце.

  2 И ето, шестима души идат от горните врата, обърнати към север, и у всекиго в ръка пагубното му сечиво, и между тях един, облечен с ленена дреха, и на пояса му дивит. И дойдоха и застанаха до медния жертвеник.1

  3 И славата на Бога Израилев слезе от Херувима, на който беше, върху прага на Дома. И повика Бог човека, облечен с ленена дреха и с дивит на пояс.2

  4 И каза му Господ: мини презсред града, презсред Иерусалим, и тури знак по челата на людете, които скърбят, които въздишат за всички гнусотии, що се вършат сред него.3

  5 А на ония чух да каже: идете след него в града и убивайте; нека вашето око не жали, и не щадете;4

  6 старец, момък и девица, младенец и жени бийте до смърт, ала не закачайте ни едного човека, който има знак, и почнете от Моето светилище. И почнаха те от тия старейшини, които бяха пред Дома.5

  7 И каза им: осквернете Дома, напълнете дворите с убити и излезте. Те излязоха и почнаха да убиват в града.

  8 И когато убиваха, аз останах и паднах ничком, извиках и казах: о, Господи Боже! нима Ти ще изтребиш целия остатък на Израиля, като изливаш гнева Си върху Иерусалим?6

  9 И каза ми Той: нечестието на дома Израилев и Иудин е голямо, твърде голямо; и тая земя е пълна с кръв, и градът е изпълнен с неправда; защото те казват: "Господ остави тая земя, Господ не вижда".7

10 Затова и окото Ми не ще пожали, и не ще се смиля; ще обърна поведението им върху техните глави.8

11 И ето, човекът, облечен с ленена дреха и с дивит на пояс, даде отговор и каза: аз извърших, както ми заповяда.9

Предишна глава Следваща глава

1 Иез. 10:2

2 Иез. 1:4, 10:4

3 Откр. 7:3

4 Изх. 32:27

5 Плач Иер. 5:14, Иер. 25:29, 1 Петр. 4:17

6 Иез. 11:13

7 Иез. 8:12

8 Иез. 5:11, 11:21

9 Иез. 9:2

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава