Книга на пророк Даниила - Глава  1

  1 В третата година от царуването на иудейския цар Иоакима дигна се вавилонският цар Навуходоносор против Иерусалим и го обсади.1

  2 И предаде Господ в ръката му иудейския цар Иоакима и част от съдовете на Дома Божий, и той ги изпрати в земя Сенаар, в дома на своя бог, и внесе тия съдове в съкровищницата на своя бог.2

  3 И каза царят на Асфеназа, началник на скопците му, да доведе от синовете Израилеви, от царски и княжески род,3

  4 момци, които нямат никакъв телесен недостатък, хубавци наглед и способни за всякаква наука, разбиращи науки и разумни и сръчни да служат в царските палати, и да ги научи на халдейски книги и език.4

  5 И отреди им царят всекидневна храна от царската трапеза и вино, което сам пиеше, и заповяда да ги възпитават три години, след изтичане на които те трябваше да застанат пред царя.5

  6 Между тях бяха от Иудините синове Даниил, Анания, Мисаил и Азария.

  7 Тогава началникът на скопците ги преименува: Даниила нарече Валтасар, Анания - Седрах, Мисаила - Мисах и Азария - Авденаго.6

  8 Даниил тури на сърце си да се не осквернява с ястията от царската трапеза и от виното, що пиеше царят, и затова измоли от началника на скопците да го не принуждава да се осквернява.7

  9 Бог даде на Даниила милост и благосклонност у началника на скопците;8

10 и началникът на скопците каза на Даниила: "боя се от господаря си, царя, който сам ви отреди храна и питие: ако той види лицата ви по-мършави, отколкото у момците, ваши връстници, вие ще турите главата ми в опасност пред царя".

11 Тогава Даниил рече на Амелсара, когото началникът на скопците бе поставил при Даниила, Анания, Мисаила и Азария:

12 "направи опит над рабите си: нека десет дни ни дават овошки за храна и вода за питие;

13 и после нека се явят пред тебе нашите лица и лицата на ония момци, които се хранят от царската храна, и след това постъпвай с рабите си, според както видиш".

14 Той ги послуша в това и направи опит с тях десет дена.

15 Подир десетте дена лицата им се показаха по-хубави, и по тяло бяха по-пълни от всички ония момци, които се хранеха с царски ястия.

16 Тогава Амелсар взимаше тяхното ястие и виното за пиене и даваше им овошки.

17 И дарува Бог на четиримата тия момци знание и разбиране всяка книга и мъдрост, а на Даниила дарува още да разбира и всякакви видения и сънища.9

18 След свършека на дните, когато царят бе заповядал да ги представят, началникът на скопците ги представи на Навуходоносора.

19 Царят говори с тях, и от всички момци не се намери нито един като Даниила, Анания, Мисаила и Азария, и почнаха те да служат пред царя.10

20 И във всичко, за което се искаше мъдрост и разбиране, за каквото и да ги питаше царят, намираше ги десеторно по-високо от всички тайноведци и влъхви, каквито имаше в цялото му царство.11

21 И остана там Даниил до първата година на цар Кира.12


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 24:10, 2 Парал. 36:5

2 2 Парал. 36:6-7

3 4 Царств. 20:18, Ис. 39:7

4 Ис. 39:7

5 4 Царств. 25:30

6 Дан. 5:12

7 Лев. 11:4, Тов. 1:11, Иудит 12:2

8 Притч. 16:7

9 Бит. 40:12-13, 41:28-29

10 Иез. 28:3

11 Иез. 28:3, Дан. 5:11

12 Дан. 6:28

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава