Книга на пророк Даниила - Глава  12

  1 И в онова време ще се подигне Михаил, велик княз, който брани синовете на твоя народ; и ще настане време тежко, каквото не е имало, откак съществуват люде до днес; но ще се спасят в това време от твоя народ всички, които бъдат намерени, че са записани в книгата.1

  2 И много от спещите в земния прах ще се събудят - едни за вечен живот, други за вечен укор и посрама.2

  3 И разумните ще сияят като светилата на твърдта, и ония, които са обърнали мнозина към правда - като звездите, вовеки, за всякога.3

  4 А ти, Данииле, скрий тия думи и запечатай тая книга до последно време; мнозина ще я прочитат, и знанието ще се умножи".4

  5 Тогава аз, Даниил, погледнах, и ето, стоят двама други - един на отсамния бряг на реката, друг на отвъдния бряг на реката.5

  6 Единият рече на мъжа с ленената дреха, който стоеше над речните води: "кога ще бъде краят на тия чудни случки?"6

  7 И чух, как мъжът с ленената дреха, който се намираше над речните води, като дигна дясна и лява ръка към небето, закле се във вечно Живеещия, че всичко това ще се извърши към свършека на времето и времената и полувремето и след съвършеното сваляне силата на светия народ.7

  8 Аз чух това, ала не разбрах, и затова попитах: "господарю мой, какво ще бъде подир това?"

  9 И той отговори: "иди си, Данииле: защото тия думи са скрити и запечатани до последното време.8

10 Мнозина ще се очистят, избелят и ще бъдат оплавени в изкушение; а нечестивите ще постъпят нечестиво, и няма да разбере това никой от нечестивите, а мъдрите ще разберат.9

11 От времето, когато се прекрати всекидневната жертва и се постави мерзостта на запустението, ще минат хиляда двеста и деветдесет дена.10

12 Блажен, който очаква и достигне хиляда триста трийсет и пет дена.11

13 А ти иди към своя край, и ще се успокоиш, и ще станеш да получиш жребия си в края на дните."12


Предишна глава Следваща глава


1 Дан. 10:13, Откр. 12:7, Мат. 24:21

2 Мат. 25:46, Иоан 5:29

3 Прем. 3:7, Мат. 13:43

4 Дан. 12:9, Откр. 22:10

5 Откр. 10:5

6 Дан. 10:5

7 Откр. 10:5-6

8 Дан. 8:17, 8:26, Деян. 1:7, 1 Петр. 1:12

9 Дан. 11:33, 11:35, 1 Петр. 1:7

10 Дан. 9:27, Мат. 24:15

11 Марк. 13:13

12 Лук. 19:17, 1 Сол. 4:16, Откр. 20:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава