Книга на пророк Даниила - Глава  3

  1 Цар Навуходоносор направи златен истукан, висок шейсет лакти, широк шест лакти, и постави го на поле Деир, в областта Вавилонска;1

  2 и проводи цар Навуходоносор да съберат сатрапи, наместници, воеводи, върховни съдии, ковчежници, законоведци, съдници и всички областни управители, да дойдат на тържественото откриване истукана, който бе поставил цар Навуходоносор.

  3 И събраха се сатрапи, наместници, военачалници, върховни съдии, ковчежници, законоведци, съдници и всички областни управители за откриване на истукана, който цар Навуходоносор бе поставил, и застанаха пред истукана, що бе въздигнал Навуходоносор.

  4 Тогава глашатай високо се провикна: "обажда ви се вам, народи, племена и езици:

  5 щом чуете звук от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла и симфония, и всякакви свирала, паднете и се поклонете на златния истукан, който постави цар Навуходоносор;2

  6 а който не падне и не се поклони, веднага ще бъде хвърлен в горяща огнена пещ".

  7 Затова, кога всички народи чуха звук от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла и всякакви свирала, паднаха всички народи, племена и езици и се поклониха на златния истукан, който цар Навуходоносор бе поставил.

  8 В това също време дойдоха някои от халдейците и наклеветиха иудеите.

  9 Те казаха на цар Навуходоносора: "царю, да си жив довека!3

10 Ти, царю, даде заповед, всеки човек, щом чуе глас от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла, симфония и всякакви свирала, да падне и се поклони на златния истукан;4

11 а който не падне и не се поклони, той трябва да бъде хвърлен в горяща огнена пещ.

12 Има иудейски мъже, които си поставил над делата в страната Вавилонска, Седрах, Мисах и Авденаго; тия мъже не се покоряват на твоята заповед, царю, на твоите богове не служат и на златния истукан, който ти си поставил, не се покланят".5

13 Тогава Навуходоносор в гняв и ярост заповяда да доведат Седраха, Мисаха и Авденаго; и доведоха тия мъже при царя.

14 Навуходоносор им каза: "с умисъл ли вие, Седрахме, Мисахе и Авденаго не служите на моите богове, и на златния истукан, който поставих, не се покланяте?

15 Отсега, ако сте готови, щом чуете звук от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла, симфония и всякакви свирала, паднете и се поклонете на истукана, който направих; ако ли не се поклоните, веднага ще бъдете хвърлени в горяща огнена пещ, и тогава кой Бог ще ви избави от ръката ми?"6

16 Отговориха Седрах, Мисах и Авденаго и казаха на цар Навуходоносора: "няма нужда да ти отговаряме на това.7

17 Нашият Бог, Комуто ние служим, е силен да ни спаси от горящата огнена пещ, и от твоята ръка, царю, ще ни избави.8

18 Ако ли и това не бъде, нека ти е известно, царю, че няма да служим на твоите богове, и на златния истукан, що си поставил, няма да се поклоним".9

19 Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, и видът на лицето му се измени против Седраха, Мисаха и Авденаго, и той заповяда да опалят пещ седем пъти по-силно, отколкото обикновено я опалваха;

20 и заповяда на най-силните от войската си мъже да вържат Седраха, Мисаха и Авденаго и да ги хвърлят в горящата огнена пещ.

21 Тогава тия мъже бяха вързани с долните си и горните дрехи, с превръзки на глава и с другите си дрехи и бидоха хвърлени в горящата огнена пещ.

22 И понеже заповедта царева беше строга, и пещта опалена извънредно много, пламъкът от огъня умъртви людете, които хвърлиха Седраха, Мисаха и Авденаго.

23 А тримата тия мъже - Седрах, Мисах и Авденаго - паднаха в горящата огнена пещ вързани.

24 10 (И ходеха сред пламъка, възпявайки Бога и благославяйки Господа.

25 Тогава Азария стана и взе да се моли и, като отвори устата си сред огъня, възгласи:

26 "благословен си, Господи, Боже на отците ни, хвално и прославено да е името Ти вовеки.

27 Защото Ти си праведен във всичко, що направи с нас, и Твоите всички дела са истински, Твоите пътища - прави и Твоите всички съдби - истински.

28 Ти извърши истински съд във всичко, що напрати против нас и против Иерусалим, светия град на отците ни, защото по истина и по съд Ти напрати всичко това против нас за нашите грехове.

29 Защото ние съгрешихме и постъпихме беззаконно, като отстъпихме от Тебе, и във всичко съгрешихме;

30 Твоите заповеди не слушахме и не ги пазихме и не постъпвахме, както ни бе заповядал, за да ни бъде добре.

31 И всичко, що ни Ти напрати, и всичко, що стори с нас, стори по истински съд, -

32 и ни предаде в ръцете на беззаконни врагове, на най-омразни отстъпници и на неправосъден и най-зъл цар по цяла земя.

33 И сега не можем да отворим устата си; ние станахме за срам и похула на Твоите раби и на ония, които Те почитат.

34 Но не ни предавай завинаги заради Твоето име и не разрушавай завета Си.

35 Не отнимай от нас милостта Си заради Авраама, Твоя възлюбен, заради Исаака, Твоя раб, и Израиля, светия Твой,

36 на които си казал, че ще умножиш семето им като звездите небесни и като пясъка на брега морски.

37 Намалени сме, Господи, повече от всички народи и сме унижени сега по цяла земя за нашите грехове,

38 и нямаме сега ни княз, ни пророк, ни вожд, ни всесъжение, ни жертви, ни приноси, ни тамян, нито място, да Ти принесем жертва и да намерим Твоята милост.

39 Но със съкрушено сърце и със смирен дух нека бъдем приети.

40 Както при всесъжение на овни и юнци, както при хиляди тлъсти агнета, тъй да Ти бъде благоугодна жертвата ни днес пред Тебе; защото няма срам за ония, които се Тебе уповават.

41 И сега ние Те следваме от все сърце и Ти се боим и търсим Твоето лице.

42 Не ни посрамяй, но стори с нас по Твоето снизхождение и по голямата Си милост;

43 избави ни чрез силата на чудесата Си и дай слава на името Си, Господи,

44 та да се посрамят всички, които вършат зло на Твоите раби, да се посрамят с цялата си мощ, и силата им да се съкруши,

45 за да познаят, че Ти, Господ Бог, си един и славен по цяла вселена."

46 А в това време царските слуги, които ги бяха хвърлили, не преставаха да разпалят пещта с нефт, смола, кълчища и храсти,

47 и дигаше се пламък над пещта четирийсет и девет лакти

48 и откъсваше се и изгаряше ония от халдейците, които достигаше около пещта.

49 Но Ангел Господен слезе в пещта заедно с Азария и ония, които бяха с него,

50 и изхвърли огнения пламък из пещта и направи тъй, че сред пещта се яви като че шумлив влажен вятър, и огънят никак не се допираше до тях и не ги повреди, нито ги смути.

51 Тогава тия тримата сякаш с едни уста взеха да пеят в пещта, да благославят и прославят Бога:

52 "благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни, и хвален и прославен вовеки, и благословено е името на Твоята слава, име свето и прехвално и прославено вовеки.

53 Благословен си Ти в храма на светата Твоя слава, прехвален си и прославен вовеки.

54 Благословен си Ти, Който видиш бездната, Който седиш над Херувими, и си прехвален и прославен вовеки.

55 Благословен си Ти върху престола на славата на Твоето царство, прехвален си и прославен вовеки.

56 Благословен си Ти върху твърдта небесна, прехвален си и прославен вовеки.

57 Всички дела Господни, благословете Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.

58 Ангели Господни, благословете Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.

59 Благословете, небеса, Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.

60 Благословете Господа, всички води, които сте по-високо от небесата, пейте и Го прославяйте вовеки.

61 Благословете Господа, всички сили Господни, пейте и Го прославяйте вовеки.

62 Благословете Господа, слънце и луно, пейте и Го прославяйте вовеки.

63 Благословете Господа, звезди небесни, пейте и Го прославяйте вовеки.

64 Благословете Господа, всички дъждове и роси, пейте и Го прославяйте вовеки.

65 Благословете Господа, всички ветрове, пейте и Го прославяйте вовеки.

66 Благословете Господа, огън и жар, пейте и Го прославяйте вовеки.

67 Благословете Господа, студ и пек, пейте и Го прославяйте вовеки.

68 Благословете Господа, роса и скреж, пейте и Го прославяйте вовеки.

69 Благословете Господа, нощи и дни, пейте и Го прославяйте вовеки.

70 Благословете Господа, светлина и тъмнина, пейте и Го прославяйте вовеки.

71 Благословете Господа, лед и мраз, пейте и Го прославяйте вовеки.

72 Благословете Господа, скреж и сняг, пейте и Го прославяйте вовеки.

73 Благословете Господа, мълнии и облаци, пейте и Го прославяйте вовеки.

74 Да благослови Господа земята, да пее и да Го прославя вовеки.

75 Благословете Господа, планини и хълмове, пейте и Го прославяйте вовеки.

76 Благословете Господа, всички израстъци по земята, пейте и Го прославяйте вовеки.

77 Благословете Господа, извори, пейте и Го прославяйте вовеки.

78 Благословете Господа, моря и реки, пейте и Го прославяйте вовеки.

79 Благословете Господа, китове и всичко, що се движи във водите, пейте и Го прославяйте вовеки.

80 Благословете Господа, всички птици небесни, пейте и Го прославяйте вовеки.

81 Благословете Господа, зверове и всички добитъци, пейте и Го прославяйте вовеки.

82 Благословете Господа, синове човешки, пейте и Го прославяйте вовеки.

83 Благослови, Израилю, Господа, пей и Го прославяй вовеки.

84 Благословете Господа, свещеници Господни, пейте и Го прославяйте вовеки.

85 Благословете Господа, раби Господни, пейте и Го прославяйте вовеки.

86 Благословете Господа, духове и души на праведните, пейте и Го прославяйте вовеки.

87 Благословете Господа, праведни и смирени по сърце, пейте и Го прославяйте вовеки.

88 Благословете Господа, Анание, Азарие и Мисаиле, пейте и Го прославяйте вовеки, защото Той ни извлече из ада и ни спаси от ръката на смъртта, избави ни изсред пещта на горящия пламък, избави ни изсред огъня.

89 Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вовеки.

90 Благословете Бога на боговете, всички, които почитате Господа, пейте и славете, защото милостта Му е вовеки".)

91 Цар Навуходоносор (като чу, че те пеят) биде смаян, стана бързо и каза на велможите си: "нали трима души вързани хвърлихме в огъня?" Те отговориха на царя: "наистина тъй, царю!"

92 На това той рече: "ето, аз виждам четирима души, невързани да ходят сред огъня, и нищо им няма; и видът на четвъртия е подобен на сина Божий".11

93 Тогава Навуходоносор се приближи до устата на разпалената с огън пещ и рече: "Седрахе, Мисахе и Авденаго, раби на Всевишния Бог, излезте и дойдете!" Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха изсред огъня.12

94 И като се събраха сатрапи, наместници, военачалници и съветници цареви, видяха, че върху телата на тия мъже огънят не е имал сила, дори космите на главата не бяха опърлени, и дрехите им не бяха изменени, и дори миризма от изгорено нямаше от тях.13

95 Тогава Навуходоносор рече: благословен Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, Който проводи Своя Ангел и избави рабите Си, които се Нему надяваха и не послушаха царската повеля и предадоха телата си (на огън), за да не служат и да се не покланят на друг бог, освен на своя Бог!14

96 И от мене се дава повеля; който от всеки народ, племе и език изговори хула против Бога Седрахов, Мисахов и Авденагов, да бъде насечен на късове, и къщата му да се обърне на развалини, защото няма друг бог, който да може така да избавя".15

97 Тогава царят въздигна Седраха, Мисаха и Авденаго в страната Вавилонска (възвеличи ги и ги удостои с началство над другите иудеи в царството си).

98 Цар Навуходоносор към всички народи, племена и езици, които живеят по цяла земя: мирът да ви се умножи!

99 Угодно ми е да ви обадя личбите и чудесата, които Всевишният Бог извърши над мене.

100 Колко велики са личбите Му, и колко мощни чудесата Му! Царството Му е царство вечно, и владичеството Му - из рода в род.16


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 1:23

2 Мат. 4:9, Деян. 19:28

3 Дан. 2:4, 5:10

4 Дан. 6:12

5 Дан. 2:48

6 Изх. 5:2, 4 Царств. 18:35, Мат. 27:43

7 Деян. 20:24

8 Пс. 65:12, 85:13

9 Изх. 20:5, 23:24, Деян. 5:29

10 Стиховете от 24 до 91 са взети от гръцки, понеже ги няма в еврейския текст.

11 Дан. 7:13, Мат. 27:54

12 Дан. 6:20

13 Ис. 43:2, Евр. 11:34

14 Пс. 33:8, 90:11, Дан. 6:22

15 1 Ездр. 6:11, Иер. 10:10, Дан. 6:27

16 Дан. 7:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава