Книга на пророк Даниила - Глава  5

  1 Цар Валтасар даде голям пир на хиляда свои велможи и пред очите на хилядата пи вино.

  2 Като вкуси от виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които Навуходоносор, баща му, бе изнесъл из Иерусалимския храм, за да пият от тях царят, велможите му, жените му и наложниците му.1

  3 Тогава донесоха златните съдове, които бяха взети из светилището на Дома Божий в Иерусалим; и пиеха от тях царят и велможите му, жените му и наложниците му, -

  4 пиеха вино, и славеха боговете златни и сребърни, медни и железни, дървени и каменни.

  5 В този същи час подадоха се пръсти от човешка ръка и пишеха срещу светилника върху мазилката на стената на царския дворец, и царят видя пръстите на ръката, която пишеше.2

  6 Тогава царят промени лице: мислите му го смутиха, ставите на бедрата му отслабнаха и коленете му взеха да се удрят едно о друго.

  7 Завика царят силно, за да доведат магьосници, халдейци и гледачи: царят проговори и каза на мъдреците вавилонски: "който прочете това, що е написано, и ми обясни, какво значи то, ще бъде облечен в багреница, и на шията му ще бъде златна верижка, и в царството ми ще бъде трети властник".3

  8 И влязоха всички мъдреци цареви, ала не можаха да прочетат написаното и да обяснят на царя значението му.4

  9 Цар Валтасар се развълнува твърде много, и видът на лицето му се измени, и велможите му се смутиха.

10 А царицата, по повод думите на царя и на велможите му, влезе в стаята, дето беше пирът; проговори царицата и рече: "царю, жив да си вовеки! да те не смущават мислите ти, и да се не изменя видът на лицето ти.5

11 В царството ти има мъж, в когото е Духът на Бога Светий; в дните на баща ти намери се в него светлина, разум и мъдрост, като мъдростта на боговете, и цар Навуходоносор, баща ти, го постави глава на тайноведците, магьосниците, халдейците и гледачите, - сам баща ти, царят,6

12 защото в него, в Даниила, комуто царят промени името на Валтасар, се намери висок дух, знание и разум, способен да разкрива сънища, да тълкува загадъчното и да развързва възли. Затова нека повикат Даниила, - и той ще обясни значението".7

13 Тогава въведоха Даниила при царя, и царят проговори и каза на Даниила: "ти ли си Даниил, един от пленените синове иудейски, които баща ми - царят - доведе от Иудея?8

14 Слушал съм за тебе, че в тебе има Дух Божий, и светлина, и разум, и висока мъдрост се намира в тебе.

15 Ето, доведоха ми мъдреци и магьосници, за да прочетат това, що е написано, и да ми обяснят, какво значи то; но те не можаха да ми го обяснят.

16 А за тебе съм слушал, че можеш да обясняваш значението и да развързваш възли; и тъй, ако можеш да прочетеш това, що е написано, и ми обясниш, какво значи, ще бъдеш облечен в багреница, и на шията ти ще бъде златна верижка, и в царството ще бъдеш трети властник".

17 Тогава Даниил отговори и рече на царя: "даровете ти нека останат у тебе, и почестите отдай другиму; а написаното ще прочета на царя и значението ще му обясня.

18 Царю, Всевишният Бог бе дарувал на баща ти Навуходоносора царство, величие, чест и слава.9

19 Пред величието, що му бе дал Той, всички народи, племена и езици трепереха и му се бояха: когото си искаше, убиваше, и когото си искаше, оставяше го жив; когото си искаше, въздигаше, и когото си искаше, унижаваше.10

20 Но когато сърцето му се възгордя, и духът му се ожесточи до дързост, той биде свален от царския си престол и лишен от славата си,11

21 и биде отлъчен от синовете човешки, и сърцето му заприлича на зверско, и живя той с диви осли; храниха го с трева като вол, и тялото му се оросяваше от небесна роса, докле позна, че над човешкото царство владичествува Всевишният Бог и поставя над него, когото си иска.12

22 И ти, негов сине, Валтасаре, не смири сърцето си, ако и да знаеше всичко това,

23 а се въздигна против Господа Небесни, и съдовете от Дома Му ти донесоха, и ти и твоите велможи, твоите жени и наложници пихте от тях вино, и ти славеше боговете сребърни и златни, медни и железни, дървени и каменни, които нито виждат, нито слушат, нито разумяват; а Бога, в Чиито ръце е твоето дишане, и у Когото са всички твои пътища, ти не прослави.13

24 Заради това са и проводени от Него тия ръчни пръсти и е начертано това писмо.

25 И ето, що е начертано: \мене, мене, текел, упарсин\.

26 Ето и значението на думите: \мене\ - изброи Бог царството ти и му тури край;

27 \текел\ - претеглен си на къпоните и си намерен твърде лек;14

28 \перес\ - царството ти е разделено и е дадено на мидяни и перси".

29 Тогава по заповед на Валтасара облякоха Даниила в багреница и туриха на шията му златна верижка и го провъзгласиха трети властник в царството.15

30 В тая съща нощ Валтасар, халдейският цар, биде убит,

31 и Дарий Мидянин превзе царството, бидейки на шейсет и две години.16


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 24:13

2 Иез. 8:3

3 Дан. 5:16

4 Дан. 2:2, 2:6

5 Дан. 2:4

6 Дан. 4:5

7 Дан. 1:7, 2:30

8 Дан. 1:6

9 Дан. 2:37

10 Дан. 11:3

11 Иез. 28:2, Дан. 4:27, Деян. 12:23

12 Дан. 4:22, 4:30

13 Пс. 103:29, 134:15-16, Иер. 10:23

14 Откр. 3:16

15 Ис. 22:21

16 Ис. 13:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава