Книга на пророк Осия - Глава  10

  1 Израил е клонеста лоза, умножава плода си; колкото повече той има плод, толкова повече умножава жертвениците; колкото по-добра е земята му, толкова повече те украсяват кумирите.1

  2 Раздели се сърцето им, затова и ще бъдат наказани: Той ще разруши техните жертвеници, ще разбие кумирите им.

  3 Сега те казват: "нямаме цар, понеже се не побояхме от Господа! а царят, - какво ще ни стори той?"

  4 Говорят празни думи, кълнат се лъжливо, сключват съюзи; затова ще се яви съд над тях, както отровна трева по браздите на нива.2

  5 За телеца на Бет-Авен ще затреперят жителите на Самария; ще се разплаче за него народът му, и жреците му, които се радваха за него, ще плачат за славата му, защото тя ще побегне от него.3

  6 И сам той ще бъде занесен в Асирия - в дар на цар Иарева; посрамен ще бъде Ефрем, и ще се посрами Израил от своя заговор.4

  7 Ще изчезне в Самария царят й - като пяна върху водна повърхност.5

  8 И ще бъдат изтребени оброчищата на Авен - грехът на Израиля; с тръни и бодили ще обраснат жертвениците им и ще кажат на планините: "покрийте ни", и на хълмовете: "паднете върху ни!"6

  9 Повече, отколкото в дните на Гива, си грешил, Израилю; там те устояха; войната в Гаваон против синовете на нечестието ги не постигна.7

10 По Мое желание ще ги накажа; ще се съберат против тях народите, и те ще бъдат свързани за двойното им престъпление.

11 Ефрем е обучена телица, навикнала да вършее, и Аз Сам ще туря хомота на тлъстата му шия; Ефрема ще яздат, Иуда ще оре, Иаков ще брани.8

12 Сейте си в правда - и ще пожънете милост; разоравайте си целина, защото време е да потърсите Господа, та Той, кога дойде, да ви одъжди с правда.9

13 Отгледвахте нечестие - жънете беззаконие, ядете плода на лъжата, защото ти се надяваше на своя път, на многото си ратници.10

14 И ще се появи смут в твоя народ, и всички твои твърдини ще бъдат разрушени, както Салман разруши Бет-Арбел в деня на битката: майка биде убита с децата.11

15 Ето какво ще ви стори Ветил заради крайното ви нечестие.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 11:13

2 Втор. 29:18

3 Ос. 8:5

4 Ос. 5:13

5 Ос. 9:6

6 Ис. 2:18-19, Лук. 23:30, Откр. 6:16

7 Ос. 9:9

8 Иер. 31:18

9 Иер. 4:3

10 Иер. 4:3

11 Съд. 8:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава