Книга на пророк Осия - Глава  12

  1 Ефрем пасе вятър и тича подир източния вятър, всеки ден умножава лъжа и разорение, сключват те съюз с Асур, и в Египет се отпраща дървено масло.1

  2 Но и с Иуда Господ има съд, - и Той ще споходи Иакова по пътищата му, и ще му въздаде по делата му.2

  3 Още в майчината си утроба той спъваше брата си, а като порасна, бори се с Бога.3

  4 Той се бори с Ангела - и надделя; плака и Го моли; във Ветил Той ни намери и там говори с нас.

  5 А Господ е Бог Саваот; Иехова е името Му.4

  6 Обърни се и ти към твоя Бог; спазвай милост и съд и уповавай се всякога на твоя Бог.

  7 Хананеец с неверни къпони в ръка обича да онеправдава;

  8 и Ефрем казва: "обаче аз разбогатях; натрупах си имоти, макар че във всичките ми трудове няма да намерят нищо незаконно, което да бъде грях".

  9 Пък Аз, Господ, Бог твой, от самата земя Египетска, пак ще те поселя в сенници, както в дните на празника.5

10 Аз говорих към пророците и умножавах виденията и чрез пророците употребявах притчи.6

11 Ако Галаад стана Авен, то и те станаха суетни, в Галгал колеха за жертва телци, и жертвениците им стояха като купища камъни по бразди на нива.7

12 Избяга Иаков на нивите сирийски, и служи Израил за жена и за жена овци пази.8

13 Чрез пророк изведе Господ Израиля из Египет и чрез пророк го Той пази.9

14 Силно разсърди Ефрем Господа, и затова кръвта му Господ ще остави върху него и поруганието му ще обърне върху него.


Предишна глава Следваща глава


1 Ос. 5:13, 7:11

2 Ос. 4:9

3 Бит. 25:26, 32:24

4 Откр. 3:17

5 Ис. 43:11, Ос. 13:4

6 Евр. 1:1

7 Ос. 9:15

8 Бит. 28:5, 29:20

9 Изх. 3:10, 12:27, Евр. 3:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава