Книга на пророк Осия - Глава  13

  1 Когато Ефрем говореше, всички трепереха. Той беше висок в Израиля; но провини се чрез Ваала - и загина.1

  2 И сега притуриха към греха: направиха си излени истукани от среброто си, според както разбираха, - изцяло работа на художници, - и казват на людете, които принасят жертва: "целувайте телци!"2

  3 Поради това те ще бъдат като утринна мъгла, като роса, която скоро изчезва, като мекина, отвявана от гумното, като дим от комин.3

  4 Но Аз съм Господ, Бог твой, от земята Египетска, - и ти не трябва да познаваш други бог, освен Мене, и няма спасител, освен Мене.4

  5 Аз те признах в пустинята, в жадната земя.5

  6 Имайки паша, те бяха сити; а когато се насищаха, възгордяваше се сърцето им, и поради това Ме забравяха.6

  7 И Аз ще бъда за тях като лъв, като лъвче ще причаквам на пътя.7

  8 Ще нападам върху тях като мечка, на която малките са ограбени; ще раздирам булото на сърцата им и ще ги изядам там като лъвица; полски зверове ще ги разкъсват.

  9 Ти погуби себе си, Израилю, защото само в Мене е твоята опора!8

10 Де е царят ти сега? Нека той те спаси във всички твои градове! Де са твоите съдии, за които казваше: "дай ни цар и началници"?9

11 И Аз ти дадох цар в гнева Си и го отнех в негодуването Си.10

12 Вързано е във възел беззаконието на Ефрема, запазен е грехът му.11

13 Мъки родилни ще го постигнат; той е син неразумен, инак, не би стоял дълго в положението на раждащо се дете.12

14 От властта на ада ще ги изкупя, от смърт ще ги избавя. Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата? разкаяние за това не ще имам.13

15 Ако и да е плодовит Ефрем между братята, но ще дойде източен вятър, ще се дигне вятърът Господен от пустинята, и ще пресъхне кладенецът му, ще пресекне изворът му: той ще ограби съкровищницата с всички драгоценни съдове.14


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 14:10, 16:31, 4 Царств. 9:7

2 4 Царств. 17:17, 2 Парал. 28:3

3 Иов 21:18, Пс. 1:4

4 Изх. 20:2, Втор. 5:6, Ос. 12:9, Пс. 3:9

5 Втор. 8:15

6 Втор. 8:11-14, 31:20

7 Плач Иер. 3:10, Ос. 5:14

8 Ис. 3:9, Иер. 2:11

9 1 Царств. 8:5

10 Иов 34:30, Деян. 13:21

11 Иов 14:17, Иер. 17:1

12 Бит. 35:18

13 Пс. 15:10, 55:14, Деян. 10:42, 1 Кор. 15:55, Евр. 2:14

14 Иез. 19:12, Ос. 4:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава