Книга на пророк Осия - Глава  14

  1 Опустошена ще бъде Самария, защото въстана срещу своя Бог: от меч ще паднат те, младенците им ще бъдат о камък разбити, и непразните им жени ще бъдат разсечени.1

  2 Обърни се, Израилю, към Господа, твоя Бог; защото ти падна поради нечестието си.2

  3 Вземете със себе си молитвени думи и се обърнете към Господа; речете Му: "отнеми всяко беззаконие и приеми ни за добро, и ние ще принесем жертва от устата си.3

  4 Асур няма вече да ни спасява; няма да се качваме на кон и няма вече да казваме към изделието на нашите ръце: о, богове наши; защото у Тебе има милосърдие към сираци".4

  5 Ще излекувам отмятането им, ще ги обикна по благоволение; защото гневът Ми се отвърна от тях.

  6 Аз ще бъда роса за Израиля; той ще цъфне като крин, и ще разпусне корените си, както Ливан.5

  7 Ще се разширят клоните му, и хубостта му ще бъде като на маслина, и благоуханието от него като от ливан.6

  8 Ще се върнат ония, които седяха под сянката му, ще имат жито в изобилие - и ще цъфнат като лоза, ще бъдат славни като вино ливанско.

  9 "Каква работа имам още с идолите?" ще рече Ефрем. - Аз ще го чуя и милостно ще погледна на него; Аз ще бъда като зелен кипарис: от Мене ще ти бъдат плодовете.


Предишна глава Следваща глава


1 Ос. 5:9, 11:6

2 Иер. 3:22, Зах. 1:4

3 Лук. 15:18, Евр. 13:15

4 Иер. 17:5, Мих. 7:5

5 Пс. 71:16

6 Пс. 51:10, Пес. на песн. 4:11, Фил. 4:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава