Книга на пророк Осия - Глава  2

  1 Казвайте на братята си: Мой народ, и на сестрите си: Помилувана.1

  2 Съдете се с майка си, съдете се; защото тя не е Моя жена, и Аз не съм й мъж; нека тя да махне блудството от лицето си и прелюбодейството от гърдите си,2

  3 та да не я съблека доголо и да я изложа, както в деня на рождението й, да я не направя пустиня, да я не обърна в суха земя и да я не уморя с жажда.3

  4 И децата й няма да помилувам, понеже те са деца от блудство.4

  5 Защото майка им блудствува, осрами се оная, която ги зачена, понеже казваше: ще тръгна подир любовниците си, които ми дават хляб и вода, вълна и лен, дървено масло и питиета.5

  6 Затова ето, Аз ще препреча пътя й с тръне и ще я заградя с ограда, и тя няма да намери пътеките си;6

  7 ще се впусне подир любовниците си, ала не ще ги догони; ще ги търси, ала няма да ги намери и ще рече: ще отида и ще се върна при първия си мъж; защото тогава ми беше по-добре, нежели сега.7

  8 А тя не знаеше, че Аз, Аз й давах хляб, вино и дървено масло и умножих й среброто и златото, от което направиха истукан на Ваала.8

  9 Затова ще взема назад хляба Си на времето му и виното Си на времето му и ще отнема вълната и лена Си, с която се покрива голотата й.9

10 И сега ще открия срамотата й пред очите на любовниците й, и никой не ще я изтръгне от ръката Ми.10

11 И ще прекъсна у нея всяка веселба, празниците й и новомесечията й, съботите й и всичките й тържества.11

12 И ще опустоша лозите й и смоковниците й, за които тя казва: това ми са подаръци, с които ме надариха моите любовници; и Аз ще ги превърна на гори, и полските зверове ще ги изядат.12

13 И ще я накажа за дните, прекарани в служене на Вааловци, когато тя им кадеше и, като се накичи с обеци и огърлици, ходеше подир любовниците си, а Мене забрави, казва Господ.13

14 Поради това и Аз ще я отвлека, ще я доведа в пустиня и ще й говоря по сърце.14

15 И ще й дам оттам лозята й и долина Ахор за преддверие на надежда; и там тя ще пее, както в дните на младините си и както в деня, когато излезе из Египетската земя.15

16 И в оня ден, казва Господ, ти ще Ми викаш: мъжо мой, и няма вече да Ми викаш: Ваали16.

17 И ще премахна имената на Вааловци от устата й, и няма вече да се споменават имената им.17

18 И ще сключа в онова време зарад тях съюз с полските зверове, с птиците небесни и с влечугите по земята; и лък, и меч, и война ще изтребя от оная земя, и ще им дам да живеят в безопасност.18

19 И ще те сгодя за Себе Си вовеки, ще те сгодя за Себе Си в правда и съд, в благост и милосърдие;19

20 ще те сгодя за Себе Си във вярност, и ти ще познаеш Господа.20

21 И в оня ден Аз ще чуя, казва Господ, ще чуя небето, и то ще чуе земята,

22 и земята ще чуе хляба и виното и дървеното масло; а тия ще чуят Изреел.21

23 И ще я посея за Себе Си на земята, и ще помилувам Непомилувана и ще кажа на не-Мой-народ: ти си Мой народ, а той ще рече: Ти си мой Бог!"22


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 19:25, 54:8

2 Иез. 16:15, 23:5

3 Иез. 16:4, Ос. 5:9, Ам. 8:13

4 Ос. 5:7

5 Иез. 16:44, Иер. 44:17

6 Плач Иер. 3:9

7 Втор. 31:17, Ос. 14:3

8 Иез. 16:16, 28:4, Ос. 8:4

9 Ос. 9:2

10 Иер. 13:22, Иез. 16:37, Ос. 5:14

11 Ис. 24:8, Иер. 7:34, Плач Иер. 5:15

12 Иоил 1:12, Ос. 5:9

13 Иер. 2:32

14 Ис. 40:2, Соф. 3:9

15 Иис. Нав. 7:24, Ис. 65:10, Изх. 19:1, Мих. 7:15

16 Господарю мой.

17 Изх. 23:13, Втор. 12:3

18 Иов 5:23, Иез. 34:25

19 Пс. 44:10, 2 Кор. 11:2, Откр. 19:7

20 Ис. 53:11, Иоан 17:3

21 Иоил 3:18, Ам. 9:14

22 Ос. 1:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава