Книга на пророк Осия - Глава  3

  1 И каза ми Господ: иди още и полюби жена, обичана от мъж, но прелюбодейница, също тъй, както Господ люби синовете Израилеви, а те се обръщат към други богове и обичат гроздените им питки.1

  2 И придобих си я за петнайсет сребърника, за хомер и полухомер ечемик;

  3 и рекох й: "остани у мене много дни; не блудствувай и не бивай с други; също и аз ще бъда за тебе.2

  4 Защото дълго време синовете Израилеви ще останат без цар, без княз и без жертви, без жертвеник, без ефод и терафим.3

  5 След това ще се обърнат синовете Израилеви и ще потърсят Господа, своя Бог, и Давида, своя цар, и ще благоговеят пред Господа и пред благостта Му в последните дни".4


Предишна глава Следваща глава


1 Ос. 1:2, Иер. 3:1

2 Иер. 3:20

3 Ос. 9:4, Изх. 28:17, 28:30

4 Мих. 7:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава