Книга на пророк Осия - Глава  4

  1 Чуйте словото Господне, синове Израилеви; защото Господ има съд с жителите на тая земя, понеже няма нито истина, нито милосърдие, нито богопознание на земята.1

  2 Клетва и измама, убийство, кражба и прелюбодейство твърде много се разпространиха, и кръвнина върви след кръвнина.

  3 Затова ще се разплаче тая земя, и ще изнемощеят всички, които живеят на нея, с полските зверове и небесните птици; дори и морските риби ще загинат.2

  4 Но никой да не спори, никой да не изобличава другиго; и твоят народ е като ония, които спорят със свещеника.3

  5 Ти ще паднеш денем; с тебе и пророкът ще падне нощем, и Аз ще погубя майка ти.

  6 Изтребен ще бъде Моят народ, защото му знание не достига: понеже ти отхвърли знанието, и Аз ще те отхвърля от свещенодействие пред Мене; и понеже ти забрави закона на твоя Бог, и Аз ще забравя децата ти.4

  7 Колкото повече те се умножават, толкова повече грешат против Мене; славата им ще обърна в безславие.

  8 Те се хранят от греховете на Моя народ, и към неговото беззаконие се стреми душата им.5

  9 И каквото стане с народа, това ще стане и със свещеника; ще го накажа според пътищата му и ще му въздам според делата му.6

10 Ще ядат - и няма да се наситят; ще блудствуват - и няма да се размножат, защото престанаха да служат на Господа.7

11 Блудство, вино и питиета завладяха сърцата им.8

12 Моят народ пита дървото си, и неговият жезъл му дава отговор; защото духът на блудството ги е въвел в заблуда, и, блудствувайки, отстъпиха от своя Бог.

13 Повръх планини принасят жертви и по ридове кадят под дъб, топола и теревинт, защото им е хубава сянката; затова дъщерите ви блудствуват, и снахите ви прелюбодействуват.9

14 Аз ще оставя да наказвам дъщерите ви, кога блудствуват, и снахите ви, кога прелюбодействуват, защото вие сами сте откъм блудниците и с любодейци принасяте жертви, а невежият народ гине.

15 Ако ти, Израилю, блудствуваш, поне Иуда да не грешеше; и не отивайте в Галгал и не възлизайте на Бет-Авен и не се кълнете: жив е Господ!10

16 Защото като упорита телица упорствува Израил; затова Господ ще ги пасе ли сега като агнета на широко пасбище?

17 Привързал се към идолите Ефрем; остави го!

18 Отвратително е пиянството им, съвсем са се предали на блудство; князете им обичат, що е срамотно.

19 Ще ги обхване вятърът с крилата си, и ще се засрамят от жертвите си.11


Предишна глава Следваща глава


1 Мих. 6:2, Ис. 59:14, Иер. 7:28

2 Иер. 4:25, 14:4, Соф. 1:3

3 Ис. 30:10, Ам. 5:10, Иер. 15:10

4 Ис. 42:19-20, Зах. 7:11

5 Лев. 6:26, Зах. 11:16

6 Ис. 24:2

7 Лев. 26:26, Мих. 6:14, Аг. 1:6

8 Ис. 28:7, Мат. 14:7

9 Втор. 12:2

10 Иис. Нав. 5:9, Ос. 9:15, 3 Царств. 12:29

11 Ис. 41:16, Иер. 3:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава