Книга на пророк Осия - Глава  5

  1 Чуйте това, свещеници, внимавайте, доме Израилев, и приклони ухо, доме царев; защото ще има съд за вас, понеже бяхте примка в Масифа и изопната мрежа на Тавор.1

  2 Дълбоко потънаха те в разпътство, но Аз ще накажа всички тях.

  3 Ефрема Аз познавам, и Израил не е скрит от Мене; защото ти блудствуваш, Ефреме, и Израил се оскверни.2

  4 Делата им не ги оставят да се обърнат към своя Бог, защото духът на блудството е вътре в тях, и Господа те не познаха.3

  5 И гордостта на Израиля е унизена в очите им; и Израил и Ефрем ще паднат поради нечестието си; ще падне и Иуда с тях.4

  6 Със своите овци и с воловете си ще тръгнат да търсят Господа и няма да Го намерят: Той се оттегли от тях.5

  7 Те изневериха Господу, защото родиха чужди деца; сега новият месец ще ги погълне с имотите им.6

  8 Затръбете с рог в Гива, с тръба в Рама; провиквайте се в Бет-Авен: след тебе, Вениамине!7

  9 Ефрем ще стане пустиня в деня на наказанието; Аз възвестих това между колената Израилеви.

10 Вождовете Иудини станаха като ония, които преместят межди: ще излея като вода върху тях Моя гняв.8

11 Угнетен е Ефрем, поразен е чрез съд, защото пожела да върви подир суетното.

12 И ще бъда като молец за Ефрема и като червей за дома Иудин.

13 И видя Ефрем болестта си, и Иуда - раната си; и тръгна Ефрем за Асур и прати при цар Иарева; но той не ще може да ви изцери, и няма да ви излекува от раната.9

14 Защото Аз съм като лъв за Ефрема и като лъвче за дома Иудин; Аз, Аз ще разкъсам и ще замина; ще отнеса - и никой няма да спаси.10

15 Ще тръгна, ще се върна в Моето място, докле те не се признаят за виновни и не потърсят лицето Ми.


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 1:10, Ос. 9:8

2 Иез. 16:35

3 Лук. 20:12, Ос. 4:12

4 Ос. 7:10

5 Ос. 6:1

6 Ос. 2:4

7 Ос. 4:15

8 Втор. 19:14, 27:17

9 Иер. 2:18, Ос. 10:6

10 Плач Иер. 3:10, Ос. 13:7, Мих. 5:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава