Книга на пророк Осия - Глава  7

  1 Докато лекувах Израиля, откри се неправдата на Ефрема и злодейството на Самария; защото те лъжат; и крадец се вмъква, и разбойник граби по улици.1

  2 Не помислят те в сърце си, че Аз помня всичките им злодейства; сега ги обикалят делата им; те са пред лицето Ми.2

  3 Със злодейството си веселят царя и с лъжите си - князете.

  4 Те всички горят от прелюбодейство, като пещ, опалена от хлебаря, който престава да я подклажда, щом замеси тестото, и то възкисне.

  5 "Денят е на нашия цар!" казват князете, разпалени до болест от вино, а той протяга ръка към кощунците.3

  6 Защото с коварството си те правят сърцето си подобно на пещ; хлебарят им спи цяла нощ, а заран тя гори като пламтящ огън.

  7 Те всички са разпалени като пещ и поглъщат съдиите си; всичките им царе падат, и никой от тях не вика към Мене.4

  8 Ефрем се смеси с народите, Ефрем стана като пита необърната.5

  9 Чуждите поглъщаха силата му - и той не забеляза; седина го покри, а той не знае.6

10 И гордостта на Израиля е унизена в очите им - и при все това те се не обърнаха към Господа, своя Бог, и Го не потърсиха.7

11 И Ефрем стана като глупав гълъб - без сърце: призовават египтяни, отиват в Асирия.8

12 Кога отидат, Аз ще хвърля върху тях мрежата Си; като птици небесни ще ги сваля; ще ги накажа, както бе казано в тяхното събрание.9

13 Горко им, задето отстъпиха от Мене; гибел тям, задето се отметнаха от Мене! Аз ги спасявах, а те говореха лъжа против Мене.10

14 И не викаха към Мене от сърце, когато пискаха по леглата си; събират се зарад хляб и вино, а от Мене отстъпват.11

15 Аз ги вразумявах и укрепях мишците им, а те замисляха зло против Мене.12

16 Те се обръщаха, но не към Всевишния, станаха като неверен лък; ще паднат от меч князете им зарад дързостта на езика си; това ще бъде гавра над тях в земята Египетска.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 17:14, 51:9, Ос. 12:1

2 Иов 24:15, Рим. 1:32

3 Изх. 32:5, Мат. 14:6

4 Пс. 13:3

5 4 Царств. 17:8, Пс. 105:35

6 Иез. 7:21

7 Ос. 5:5

8 4 Царств. 16:7, Ос. 5:13, 8:9

9 4 Царств. 17:4

10 Пс. 72:27

11 Ис. 29:13

12 Ис. 42:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава