Книга на пророк Осия - Глава  8

  1 Турни тръбата на уста си! Неприятелят като орел ще налети върху дома Господен, задето те нарушиха завета Ми и престъпиха закона Ми.1

  2 Към Мене ще викат: "Боже мой! ние Те познахме, ние сме Израил".

  3 Отхвърли Израил доброто; враг ще го преследва.2

  4 Поставяха си сами царе, без Мене; туряха си князе, но без Мое знание; от среброто си и златото си направиха идоли: оттам е гибелта.3

  5 Остави те телецът ти, Самарийо! разпали се гневът Ми против тях; докога не ще могат се очисти?4

  6 Защото и той е дело на Израиля. Художник го е направил, и затова той не е бог; на късове ще стане самарийският телец!5

  7 Понеже те сееха вятър, буря ще пожънат; жито на корен той не ще има, зърното няма да даде брашно, ако пък и даде, чужди ще го погълнат.

  8 Погълнат е Израил; сега те ще бъдат между народите като негоден съсъд.6

  9 Те отидоха при Асур като див осел, който се скита самотен; Ефрем придобиваше разположение към себе си чрез подаръци.7

10 Ако и да пращаха дарове на народите, Аз скоро ще ги събера, и те ще почнат да страдат от времето на царя на князете;8

11 защото Ефрем насъзида много жертвеници за грях, - за грях му и послужиха тия жертвеници.9

12 Аз му написах важните Мои закони, но той ги счете за чужди.10

13 В жертвените приноси към Мене те принасят месо и го ядат; Господу те са неугодни; сега Той ще си спомни тяхното нечестие и ще ги накаже за греховете им: те ще се върнат в Египет.11

14 Забрави Израил Създателя си и съзида капища, и Иуда насъгради много укрепени градове; но Аз ще пратя огън върху градовете му - и той ще погълне дворците му.12


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 58:1, Втор. 28:49, Иер. 48:40

2 Ос. 6:7

3 1 Царств. 8:5, 3 Царств. 12:20, Ос. 2:8

4 3 Царств. 12:28, Ос. 10:5

5 Иер. 10:8, Деян. 19:26

6 Иер. 22:28

7 4 Царств. 16:7, Иер. 2:24

8 4 Царств. 15:19

9 Иер. 11:13

10 Ис. 42:20

11 Ис. 1:11, Иер. 6:20, Ам. 5:21

12 Втор. 32:15, 4 Царств. 25:9, Иер. 17:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава