Книга на пророк Осия - Глава  9

  1 Не се радвай, Израилю, до възторг, както другите народи, защото ти блудствуваш, след като отстъпи от твоя Бог: обичаш блудодейни дарове по всички гумна.1

  2 Гумно и лин няма да ги хранят, и надеждата на лозов сок ще ги излъже.2

  3 Няма да живеят те на земята Господня: Ефрем ще се върне в Египет, и в Асирия ще ядат нечисто.3

  4 Няма да правят възлияния Господу от вино, и неугодни ще Му бъдат жертвите им; те ще бъдат за тях като хляб за жалейка: всички, които го ядат, ще се осквернят, защото техният хляб е за душите им, а в дома Господен той няма да влезе.4

  5 Какво ще правите в деня на тържеството и в деня на празника Господен?

  6 Защото ето, те ще си отидат поради опустошението; Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе; сребърните им драгоценности коприва ще заглуши; бодил ще има в шатрите им.5

  7 Дойдоха дни на посещение, дойдоха дни за отплата. Нека узнае Израил, че глупав е предсказвачът, безумен е оня, който се издава за вдъхновен, поради многото ти беззакония и голямата враждебност!6

  8 Ефрем е страж до моя Бог; пророкът е мрежа на птицеловци по всичките му пътища; съблазън има в дома на неговия Бог.7

  9 Дълбоко паднаха те, развратиха се, както в дните на Гива; Той ще си спомни тяхното нечестие, ще ги накаже за греховете им.8

10 Като грозде в пустиня Аз намерих Израиля; като пръв плод на смоковница, в първото й време, видях Аз бащите ви, но те отидоха при Ваал-Фегора и се предадоха на срамотии, и сами станаха мръсни като ония, които бяха обикнали.9

11 От Ефремовци като птица ще отлети славата (на детородието): ни раждане, ни бременност, нито зачеване (ще има).10

12 А макар и да са възпитали децата си, ще ги отнема; защото горко им, когато се отдръпна от тях!11

13 Ефрем, както го видях Аз до Тир, е насаден на хубава местност; обаче Ефрем ще изведе децата си при убиец.

14 Дай им, Господи ... какво ще им дадеш? Дай им утроба, която да не ражда, и - сухи ненки.12

15 Всичкото им зло е в Галгал: там ги Аз намразих за лошите им дела; ще ги изгоня от Моя дом, няма вече да ги обичам; всичките им князе са отстъпници.13

16 Поразен е Ефрем; изсъхна коренът им - няма да принасят плод; ако пък и раждат, Аз ще умъртвя желания плод на утробата им.

17 Ще ги отхвърли моят Бог, защото те Го не послушаха, и ще бъдат скитници между народите.14


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 16:33, 20:32, Ос. 2:12

2 Иоил 1:12

3 Втор. 28:68, 4 Царств. 25:26, Иер. 43:6

4 Ос. 3:4, Втор. 26:14

5 Иер. 43:7, Ис. 19:13, 32:13

6 Ис. 34:8

7 Иез. 3:17, Иер. 5:31, Ос. 5:1

8 Съд. 19:22, 20:13, Ос. 10:9

9 Числ. 25:3

10 Ис. 16:2

11 Втор. 28:41

12 Бит. 49:25

13 Ос. 12:11

14 Ос. 4:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава