Книга на пророк Иоиля - Глава  3

  1 Защото ето, в ония дни и в онова същото време, когато върна пленството на Иуда и Иерусалим,

  2 ще събера всички народи и ще ги доведа в долината на Иосафата, и там ще произведа над тях съд за Моя народ и за Моето наследство - Израиля, когото те разпиляха между народите, и разделиха земята Ми.1

  3 И за Моя народ те хвърляха жребие и даваха момче за блудница, и продаваха момиче за вино и пиеха.

  4 И какво сте Ми вие, Тире и Сидоне и всички окръзи филистимски? Искате ли да Ми отплатите? искате ли да Ми въздадете? Лесно и скоро Аз ще обърна отплатата ви върху вашите глави,

  5 защото вие взехте среброто Ми и златото Ми, и най-добрите Ми скъпоценности внесохте в капищата си;

  6 синовете на Иуда и синовете на Иерусалим продавахте на синовете елински, за да ги отстраните от пределите им.

  7 Ето, Аз ще ги дигна от онова място, дето ги продадохте, и ще обърна вашата отплата върху главите ви.

  8 И ще предам синовете ви и дъщерите ви в ръцете на синовете Иудини, и те ще ги продадат на савейци, народ далечен; тъй е казал Господ.

  9 Прогласете за това между народите, пригответе се за война, дигнете юнаците; нека излязат, нека се подигнат всички ратоборци.

10 Прековете ралата си на мечове и сърповете си - на копия; слабият нека казва: силен съм.2

11 Бързайте и се стичайте, всички околни народи, и се съберете; натам, Господи, води юнаците Си.

12 Нека станат народите и слязат в долината на Иосафата; защото там Аз ще седна, за да съдя народите отвред.

13 Турете на работа сърпове, защото жътвата е узряла; идете, спуснете се, защото линът е пълен, и чебрите се препълват, понеже злобата им е голяма.3

14 Тълпи, тълпи в съдната долина! защото близо е денят Господен в съдната долина!

15 Слънце и месечина ще потъмнеят, и звездите ще изгубят блясъка си.4

16 И ще загърми Господ от Сион и ще издаде гласа Си от Иерусалим; ще потреперят небе и земя; но Господ ще бъде защита на Своя народ и отбрана за синовете Израилеви.5

17 Тогава ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш, Който обитава на Сион, на светата Моя планина; и ще стане Иерусалим светиня, и няма вече другоплеменници да преминават през него.6

18 И ето, в оня ден от планините вино ще капе, и от ридовете мляко ще потече, и всички долища иудейски ще се напълнят с вода, а от дома Господен ще излезе извор и ще напоява долина Ситим.7

19 Египет ще стане пустиня, и Едом ще стане пуста степ, задето те притесняваха синовете Иудини и проливаха невинна кръв в земята им.

20 А Иуда ще живее вечно, и Иерусалим - от рода в род.

21 Аз ще измия кръвта им, която не съм измил още, и Господ ще обитава на Сион.8


Предишна глава Следваща глава


1 Соф. 3:8, 2 Парал. 20:26, Иер. 25:31

2 Ис. 2:4

3 Откр. 14:15

4 Иоил 2:10, 2:31

5 Иер. 25:30, Ам. 1:2

6 Зах. 14:21

7 Ам. 9:23, Зах. 14:8, Откр. 22:1, Иез. 47:1

8 Втор. 32:43, Откр. 19:2, Пс. 73:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава