Книга на пророк Амоса - Глава  1

  1 Думи на Амоса, един от пастирите текойски, думи, които той чу във видение за Израиля в дните на иудейския цар Озия, и в дните на израилския цар Иеровоама, син Иоасов, две години преди труса.1

  2 И рече той: Господ ще загърми от Сион и ще издаде гласа Си из Иерусалим, - и ще се разплачат хижите пастирски, и ще изсъхне върхът на Кармил.2

  3 Тъй казва Господ: за три престъпления на Дамаск и за четири няма да го пощадя, защото те вършаха Галаад с железни дикани.3

  4 И ще пратя огън върху дома на Азаила - и той ще погълне дворците на Венадада.4

  5 И ще разбия заворките на Дамаск и ще изтребя жителите на долина Авен и оногова, който държи скиптър, из дома Еденов; народът арамейски ще отиде в плен в Кир, казва Господ.5

  6 Тъй казва Господ: за три престъпления на Газа и за четири няма да я пощадя, защото те откараха всички в плен, за да ги предадат на Едома.6

  7 И ще пратя огън в стените на Газа - и ще погълне дворците й.

  8 И ще изтребя жителите на Азот и оногова, който държи скиптър в Аскалон, и ще обърна ръката Си против Екрон, - и ще загине остатъкът филистимци, казва Господ Бог.7

  9 Тъй казва Господ: за три престъпления на Тир и за четири няма да го пощадя, защото те предадоха на Едома всички пленници, и не си спомниха за братския съюз.8

10 Ще пратя огън в стените на Тир - и ще погълне дворците му.9

11 Тъй казва Господ: за три престъпления на Едома и за четири няма да го пощадя, защото той преследва брата си с меч, потъпка родствените чувства, свирепствува постоянно в гнева си и всякога запазваше яростта си.10

12 И ще пратя огън върху Теман, - и той ще погълне дворците на Восор.

13 Тъй казва Господ: за три престъпления на синовете Амонови и за четири няма да ги пощадя, защото те разсичаха непразни в Галаад, за да разширят границите си.11

14 И ще запаля огън в стените на Рава - и той ще погълне дворците й сред крясък в деня на битката, с вихър в деня на бурята.12

15 И ще отиде царят им в плен, той и князете му наедно с него, казва Господ.13


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 1:1, 4 Царств. 14:23, Зах. 14:5

2 Иер. 25:30, Иоил 3:16

3 2 Царств. 12:31, 4 Царств. 13:17, Ис. 41:15

4 Иер. 49:27

5 Иер. 49:24, 49:16, 4 Царств. 16:9

6 2 Парал. 21:17

7 2 Парал. 26:6

8 Иез. 27:3

9 Ис. 23:1, Иер. 47:4, Иез. 26:3

10 Авд. 1:10

11 Бит. 19:38, Иер. 49:1

12 Иер. 49:2

13 Иер. 49:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава