Книга на пророк Амоса - Глава  2

  1 Тъй казва Господ: за три престъпления на Моава и за четири няма да го пощадя, защото той изгори костите на царя едомски и ги направи вар.1

  2 И ще пратя огън върху Моава - и той ще погълне дворците кериотски, и ще загине Моав всред поразия с шум, при тръбен звук.

  3 Ще изтребя съдията изсред него и ще умъртвя всичките му князе наедно с него, казва Господ.

  4 Тъй казва Господ: за три престъпления на Иуда и за четири няма да го пощадя, защото отхвърлиха закона на Господа и наредбите Му не спазиха, и идолите им, след които ходеха бащите им, ги отклониха от пътя.

  5 И ще пратя огън върху Иуда - и той ще погълне дворците иерусалимски.

  6 Тъй казва Господ: за три престъпления на Израиля и за четири няма да го пощадя, защото продават праведен за сребро и сиромаха - за двои сандали.2

  7 Жадуват да видят земния прах върху главата на сиромаха, и пътя на кротките изкривяват; дори баща и син ходят при една жена, за да безчестят светото Ми име.3

  8 Лежат при всеки жертвеник върху дрехи, взети в залог, и вино, изнудено от обвинени, пият в дома на боговете си.

  9 Но Аз изтребих пред лицето им Аморея, чиято височина беше като височина на кедър, и който беше як като дъб; Аз изтребих плода му горе, а коренето му - долу.4

10 А вас пък изведох из земята Египетска и ви водих по пустинята четирийсет години, за да наследите земята Аморейска.5

11 От вашите синове избирах за пророци и от момците ваши - за назореи; не е ли това тъй, синове Израилеви? казва Господ.

12 А поихте назореите с вино и на пророците заповядахте, думайки: не пророкувайте.6

13 Ето, Аз ще ви стегна, както се стяга кола, натоварена със снопи, -

14 и бързият не ще има сила да бяга, якият не ще издържи якостта си и храбрият не ще спаси живота си;7

15 нито оня, който стреля с лък, ще устои, нито бързоходец ще избяга, нито яхналият на кон ще спаси живота си.

16 И най-юначният от храбрите ще избяга гол в оня ден, казва Господ.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 19:37, Иер. 48:1, 4 Царств. 3:27

2 Втор. 27:19, Ам. 8:6

3 Ис. 3:16, Рим. 2:24

4 Числ. 21:24, Втор. 2:31, Иис. Нав. 9:10, 24:8, Пс. 134:11

5 Изх. 12:51, Ам. 3:1

6 Ис. 30:10, Ам. 7:12-13

7 Екл. 9:11, Ам. 9:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава