Книга на пророк Амоса - Глава  3

  1 Чуйте това слово, което Господ изрече против вас, синове Израилеви, - против цялото племе, което изведох из земята Египетска, - думайки:1

  2 само вас признах Аз от всички земни племена, затова и ще изискам от вас за всички ваши беззакония.2

  3 Тръгват ли двама наедно, без да се сговорят помежду си?

  4 Реве ли лъв в гора, когато няма пред него плячка? издава ли гласа си лъвче от леговището си, когато нищо не е уловило?

  5 Улавя ли се птица в примка на земята, когато няма мрежа за нея? Ще се дигне ли от земята примката, когато нищо не се е уловило в нея?

  6 Тръби ли в град тръба, и да се не изплаши народът? Става ли в град злополука, която да не е допуснал Господ?3

  7 Защото Господ Бог нищо не прави, без да открие тайната Си на Своите раби - пророците.4

  8 Лъв зарика, - кой няма да трепне? Господ Бог каза, - кой няма да пророкува?

  9 Прогласете от покривите в Азот и от покривите в земята Египетска и кажете: съберете се по планините на Самария и погледнете голямото безчинство в нея и насилията всред нея.

10 Те не знаят да постъпват справедливо, казва Господ: с насилие и грабеж събират съкровища в чертозите си.

11 Затова тъй казва Господ Бог: ето неприятелят, и при това - около цялата земя! Той ще свали твоята мощ, и твоите чертози ще бъдат ограбени.5

12 Тъй казва Господ: както понякога пастирът изтръгва от лъвските уста два пищяла или част от ухо, тъй ще бъдат спасени синовете Израилеви, които седят в Самария в ъгъла на постелката и в Дамаск на легло.

13 Слушайте и бъдете свидетели против дома Иаковов, казва Господ Бог, Бог Саваот.

14 Защото в оня ден, когато изискам от Израиля за престъпленията му, ще изискам и за жертвениците във Ветил; ще бъдат отсечени роговете на олтара и ще паднат на земята.6

15 Ще поразя зимния дом наедно с летния дом, и ще изчезнат домове с украшения от слонова кост, ще изчезнат много домове, казва Господ.7


Предишна глава Следваща глава


1 Ам. 2:10

2 Изх. 19:5, Втор. 4:33-34, 14:2

3 Плач Иер. 3:38

4 Бит. 18:17, Ос. 12:10, Деян. 11:28

5 Лук. 19:43

6 3 Царств. 12:33, 4 Царств. 23:15

7 3 Царств. 22:39, Ам. 6:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава