Книга на пророк Амоса - Глава  4

  1 Чуйте това слово, телици васански, които сте на Самарийска планина, - вие, които притеснявате сиромаси, угнетявате бедни и казвате на господарите си: поднасяйте, а ние ще пием!"1

  2 Кле се Господ Бог в Своята светост, че ето, ще дойдат върху ви дни, когато ще ви повлекат с куки и останалите от вас - с въдици.

  3 И ще излезете през проломите на стените, всяка - както се случи, и ще хвърлите всички украшения от чертозите, казва Господ.2

  4 Идете във Ветил - и грешете, в Галгал - и умножавайте престъпленията, принасяйте жертвите си всяко утро, десятъците си поне през всеки три дни.3

  5 Принасяйте за благодарствена жертва квасно, обаждайте за доброволните си приноси и разгласяйте за тях, защото вие това обичате, синове Израилеви, казва Господ Бог.4

  6 Затова ви и дадох чисти зъби във всички ваши градове и недостиг от хляб във всички ваши селища; но вие не се обърнахте към Мене, казва Господ.

  7 И задържах от вас дъжда три месеца до жътва; проливах дъжд върху един град, а върху други град не проливах дъжд; една част беше напоявана с дъжд, а друга, непоръсена с дъжд, изсъхваше.5

  8 И събираха се два, три града в един град, за да се напият с вода, и не можаха до ситост да се напият; но и тогава вие се не обърнахте към мене, казва Господ.

  9 Поразявах ви с главня и жълтеница по житата; многото ви градини и лозя, смоковници и маслини пояждаше гъсеница, - и при все това се не обърнахте към Мене, казва Господ.6

10 Пращах ви мор, като египетския, избивах с меч момците ви, като откарвах конете в плен, тъй че смрад от вашите станове се подигаше в ноздрите ви, - и при все това се не обърнахте към Мене, казва Господ.7

11 Извършвах сред вас разрушение, както Бог разруши Содом и Гомора, и вие бяхте изтеглени като главня из огън, - и при все това се не обърнахте към Мене, казва Господ.8

12 Затова тъй ще постъпя с тебе, Израилю; и понеже тъй ще постъпя с тебе, приготви се да посрещнеш Бога твой, Израилю,9

13 защото ето, Той е, Който образува планини и създава вятъра и обявява на човека намеренията му, утринната светлина обръща на мрак и върви високо над земята. Господ Бог Саваот е името Му.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 21:13, Ис. 5:17, Иез. 6:3

2 Иез. 12:12

3 Ам. 5:5

4 Лев. 7:12

5 3 Царств. 17:1, Иак. 1:17

6 Аг. 2:17

7 Изх. 9:3, 12:29

8 Бит. 19:24, Ос. 11:8

9 Лук. 15:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава