Книга на пророк Амоса - Глава  5

  1 Слушайте това слово, с което ще дигна плач за вас, доме Израилев.

  2 Падна, няма вече да стане девицата Израилева! Свалена е на своята земя, и няма кой да я дигне.

  3 Защото тъй казва Господ Бог: град, който изваждаше хиляда, ще остане само със сто, а който изваждаше сто, ще остане с десет в дома Израилев.

  4 Защото тъй казва Господ на дома Израилев: потърсете Ме - и ще бъдете живи.1

  5 Не търсете Ветил, не ходете в Галгал и за Вирсавия не пътувайте, защото цял Галгал ще отиде в плен, и Ветил ще се обърне на нищо.2

  6 Потърсете Господа - и ще бъдете живи, за да се не устреми Той срещу дома Иосифов като огън, който ще го погълне, и не ще има кой да го изгаси във Ветил.3

  7 О, вие, които превръщате правосъдието в отрова и правдата хвърляте наземи!

  8 Кой е сътворил седмозвездието и Орион и превръща смъртната сянка в ясно утро, а деня прави тъмен като нощ, извиква морските води и ги разлива по лицето на земята? Господ е името Му!4

  9 Той подкрепя опустошителя против силния, и опустошителят влиза в крепостта.

10 А те мразят оногова, който изобличава при портите, и се гнусят от оногова, който говори правда.5

11 И тъй, задето тъпчите сиромаха и вземате от него подаръци жито, вие ще построите домове от дялан камък, ала няма да живеете в тях; ще насадите хубави лозя, ала вино от тях няма да пиете.6

12 Защото Аз зная, колко многобройни са вашите престъпления, и колко тежки са вашите грехове; вие сте врагове на правия, вземате подкуп и изопачавате в съда делата на сиромасите.7

13 Поради това разумният е безмълвен в това време, защото времето е лошо.8

14 Търсете доброто, а не злото, за да останете живи - и тогава Господ Бог Саваот ще бъде с вас, както вие казвате.9

15 Намразете злото, обикнете доброто и възстановете правосъдие при портите; може би, Господ Бог Саваот ще помилува остатъка Иосифов.10

16 Затова тъй казва Господ Бог Саваот, Вседържител: по всички улици ще има плач, и по всички пътища ще викат: уви, уви! И ще повикат земеделеца да жалее и изкусните в плачевни песни - да плачат,11

17 и по всички лозя ще има плач, защото Аз ще премина посред тебе, казва Господ.

18 Горко на ония, които желаят деня Господен! Защо ви е тоя ден Господен? Той е тъма, а не светлина, -12

19 също, както ако някой побегнеше от лъв - и го срещнеше мечка, или ако дойдеше вкъщи и се опреше с ръка о стената - и го ухапеше змия.13

20 Нима денят Господен не е мрак, а светлина? Той е тъма, и няма в него блясък.14

21 Мразя, отхвърлям празниците ви и не помирисвам жертвите ви през време на тържествените ви събрания.15

22 Ако Ми принесете всесъжения и хлебен принос, няма да ги приема и няма да погледна милостиво на благодарствената жертва от тлъстите ви телци.16

23 Отстрани от Мене шума на твоите песни, защото звуците на твоите гусли няма да слушам.17

24 Нека тече като вода правосъдието, и правдата, като силен поток!18

25 Принасяхте ли Ми жертви и хлебни дарове в пустинята през четирийсет години, доме Израилев?19

26 Вие носихте скинията Молохова и звездата на вашия бог Ремфан - образи, които направихте за себе си.20

27 Затова Аз ще ви преселя зад Дамаск, казва Господ; Бог Саваот е името Му.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 33:11

2 Ам. 4:4

3 Ис. 55:6, Иер. 17:27

4 Ам. 9:6

5 Ис. 29:21, Соф. 1:12

6 Соф. 1:13

7 Ис. 59:15, Ам. 8:4

8 Ам. 8:3

9 Пс. 33:15, Ис. 1:16-17, Рим. 12:9

10 Пс. 96:10

11 Иер. 9:17

12 Ис. 5:19, Иер. 30:7, Иоил 2:11, Соф. 1:15

13 Ис. 24:18, Иер. 48:44

14 Иоил 2:2

15 Ис. 1:11, Иер. 6:20

16 Мал. 2:13

17 Мат. 15:8

18 Ис. 11:9, 56:1

19 Деян. 7:42

20 Деян. 7:43

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава