Книга на пророк Амоса - Глава  6

  1 Горко на безгрижните в Сион и на надяващите се на планината Самарийска големци от първенствуващия народ, при които дохожда домът Израилев!1

  2 Минете в Калне и вижте, оттам преминете в Емат велики и спуснете се в Гет Филистимски: не са ли те по-добри от тия царства? не са ли по-широки техните предели от вашите предели?2

  3 Горко вам, които смятате, че е далеч злочестият ден, и правите да се приближи тържеството на насилието,

  4 които лежите на одрове от слонова кост и се обтягате на леглата си, ядете най-добри овни от стадото и телета от тлъсто пасбище,3

  5 пеете под звука на гусли, мислейки, че владеете свиралото като Давида,

  6 пиете вино от чаши, мажете се с най-добри мазила и не ви боли сърце за злополуката на Иосифа!4

  7 Затова сега те ще отидат в плен начело на пленниците, и ще се свърши ликуването на изнежените.

  8 Кълне се Господ Бог Сам в Себе Си и тъй казва Господ Бог Саваот: гнуся се от високомерието на Иакова и мразя чертозите му, и ще предам града и всичко, що го пълни.5

  9 И ако в някоя къща останат десет души, и те ще умрат;

10 ще ги вземе роднината им или съжителят, за да изнесе костите им из къщи, и ще попита оногова, който стои при къщата: "имаш ли още някого?" Той ще отговори: "нямам никого". И тоя ще рече: "мълчи! защото не бива да се споменува името Господне".

11 Защото ето, Господ ще даде заповед и ще съсипе големите къщи чрез разцепвания, а малките - чрез пропуквания.

12 Тичат ли коне по скала? Може ли се разора тя с волове? Вие пък превръщате правосъдието в отрова, а плода на правдата - в горчило,6

13 вие, които се възхищавате от нищо и никакви неща и казвате: "нали със своя сила спечелихме си мощ?"

14 Ето, Аз, казва Господ Бог Саваот, ще подигна народ против вас, доме Израилев, и ще ви изтикват от входа в Емат до потока в пустинята.7


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 5:17

2 Бит. 10:10

3 Ам. 3:15, Гал. 6:8

4 Бит. 40:23

5 Иер. 51:14

6 Ис. 5:20, Ам. 5:7

7 Числ. 34:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава