Книга на пророк Амоса - Глава  7

  1 Такова видение ми откри Господ Бог: ето, Той създаде скакалци, когато почна да никне късната трева, и това беше трева след царската коситба.1

  2 И ето, когато те свършиха да ядат тревата на земята, рекох: Господи Боже, смили се; как ще устои Иаков? Той е твърде малък.

  3 И Господ съжали за това: "няма това да бъде", рече Господ.

  4 Такова видение ми откри Господ Бог: ето, Господ Бог произведе огън за съд - и той погълна голяма бездна, погълна и част от земята.

  5 И рекох: Господи Боже, спри; как ще устои Иаков? той е твърде малък.2

  6 И Господ съжали за това: "и това няма да бъде", рече Господ Бог.

  7 Такова видение ми Той откри: ето, Господ стоеше на отвесна стена, и в ръката Му имаше оловен отвес.3

  8 И рече ми Господ: "какво виждаш, Амосе?" Аз отговорих: "отвес". И Господ рече: "ето, ще туря отвес сред Моя народ Израиля; няма вече да му прощавам.4

  9 Опустошени ще бъдат жертвените оброчища Исаакови и разрушени ще бъдат светилищата Израилеви, и ще въстана с меч против дома Иеровоамов".5

10 И Амасия, свещеник ветилски, прати при израилския цар Иеровоама, да кажат: Амос дига бунт против тебе сред дома Израилев; земята не може да търпи неговите думи,6

11 защото тъй казва той: от меч ще умре Иеровоам, а Израил непременно ще бъде откаран пленник от земята си.

12 И рече Амасия на Амоса: ясновидецо, иди и се отстрани в земята Иудина; там яж хляб и там пророкувай,7

13 а във Ветил вече не пророкувай: защото той е светиня царева и е царски дом.

14 Отговори Амос и рече на Амасия: аз не съм пророк и не съм син на пророк; аз бях пастир и събирах диви смокви.8

15 Но Господ ме взе от овците и ми рече: иди, пророкувай при Моя народ Израиля.

16 Сега изслушай словото Господне. Ти казваш: не пророкувай против Израиля и не произнасяй думи против дома Исааков.

17 Затова ето що казва Господ: жена ти ще бъде обезчестена в града, твоите синове и дъщери ще паднат от меч, земята ти ще бъде разделена с мерилна връв, ти ще умреш в нечиста земя, а Израил непременно ще бъде отведен от земята си.9


Предишна глава Следваща глава


1 Иоил 1:4

2 Числ. 11:2

3 Иез. 40:3

4 Ис. 34:11

5 Ос. 8:14, 4 Царств. 15:10

6 3 Царств. 18:17, Иер. 38:4, Лук. 23:5

7 Ам. 2:12

8 Ам. 1:1

9 4 Царств. 17:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава