Книга на пророк Амоса - Глава  8

  1 Такова видение ми откри Господ Бог: ето, кошница с узрели плодове.

  2 И рече Той: какво виждаш, Амосе? Отговорих: кошница с узрели плодове. Тогава Господ ми рече: дойде краят на Моя народ Израиля: няма вече да му прощавам.1

  3 Песните в чертозите през оня ден ще се обърнат на ридание, казва Господ Бог; много трупове ще има, навред ще ги хвърлят мълком.2

  4 Изслушайте това, вие, които жадувате да погълнете бедни и да погубите сиромаси, -

  5 вие, които казвате: кога ще премине новолунието, за да продаваме жито, и събота - да отворим житниците, да намалим мярката, да уголемим цената на сиклата и да измамваме с неверни къпони,3

  6 да прикупваме неимотни със сребро, и сиромаси за двои обуща, а отсевки от жито да продаваме?4

  7 Кле се Господ в славата на Иакова: наистина няма навеки да забравя нито едно от делата им!

  8 Няма ли да се потресе земята от това, и няма ли да заплаче всеки живеещ на нея? Тя цяла ще се развълнува като река, и ще се подига и спуща като реката Египетска.5

  9 И в оня ден, казва Господ Бог, ще направя слънцето да залезе по пладне и ще помрача земята посред бял ден;6

10 ще обърна празниците ви на тъга и всичките ви песни - на плач; ще туря вретище на всички чресла и плешивост - на всяка глава; и ще произведа в страната плач като за едничък син, и краят й ще бъде като тъжовен ден.7

11 Ето, настъпват дни, казва Господ Бог, когато ще пратя на земята глад - не глад за хляб, не жажда за вода, а жажда за слушане думите Господни.8

12 И ще ходят от море до море, ще се скитат от север до изток, търсейки словото Господне, и няма да го намерят.9

13 В оня ден ще премират от жажда хубавите девици и момци,10

14 които се кълнат в греха самарийски и казват: жив е твоят бог, Дане, и жив е пътят за Вирсавия! - Те ще паднат и вече няма да станат.11


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 7:6

2 Ам. 5:13

3 Числ. 10:10, Неем. 10:31, 13:15

4 Ам. 2:6

5 Иер. 47:2

6 Иер. 15:9

7 Тов. 2:6, 1 Мак. 1:39, Зах. 12:10

8 Ис. 32:6, 1 Царств. 3:1, 1 Мак. 1:45

9 Ис. 17:12, 2 Парал. 15:3

10 2 Парал. 36:17, Плач Иер. 2:21

11 Ос. 4:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава