Книга на пророк Иона - Глава  3

  1 И биде слово Господне към Иона втори път:

  2 "стани, иди в Ниневия, град голям, и проповядвай в нея, което Аз ти заповядах".

  3 Стана Иона и отиде в Ниневия според словото Господне; а Ниневия беше град голям у Бога, на три дни ход.1

  4 И почна Иона да ходи по града, колкото можеше да се изходи в един ден, и проповядваше, думайки: "още четирийсет дена - и Ниневия ще бъде разрушена!"

  5 И повярваха ниневийци в Бога: обявиха пост и облякоха се във вретища, мало и голямо.2

  6 Тая дума дойде до царя на Ниневия, - и той стана от престола си, съблече царското си облекло, облече се във вретище и седна в пепел,3

  7 като заповяда да прогласят и кажат в Ниневия от името на царя и на велможите му, "щото ни човеци, ни добитък, ни волове, ни овци да не ядат нищо, нито да ходят на паша, и вода да не пият;

  8 човеци и добитък да бъдат покрити с вретище и силно да викат към Бога; всеки да се отвърне от лошия си път и от насилието на ръцете си.4

  9 Кой знае, може би, още Бог ще се умилостиви и ще отвърне от нас пламтящия Си гняв, и не ще загинем".5

10 И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съжали за злото, за което бе казал, че ще напрати върху тях, и го не напрати.6


Предишна глава Следваща глава


1 Иона 1:2

2 Мат. 12:41, Лук. 11:32

3 Иез. 26:16, 27:30, Изх. 33:4

4 Иер. 18:11

5 Иоил 2:14

6 Иер. 18:7-8, 26:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава