Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  10

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 направи си две сребърни тръби, ковани ги направи, за да ти служат да свикваш народа и да вдигаш становете.

  3 Кога затръбят с тях, да се събере при тебе цялото общество при входа на скинията на събранието.

  4 Кога затръбят с едната тръба, да дойдат при тебе князете и хилядниците Израилеви.

  5 Кога затръбите за тревога, да се вдигнат ония станове, които са настанени към изток.1

  6 Кога затръбите втори път за тревога, да се вдигнат становете, които са настанени към юг (кога затръбите трети път за тревога, да се вдигнат становете, които са настанени към морето; кога затръбите четвърти път за тревога, да се вдигнат становете, които са настанени към север); да се тръби за тревога, кога тръгват на път.2

  7 Кога пък да се свиква събрание, тръбете, ала не за тревога.

  8 С тръбите да тръбят Аароновите синове, свещениците: това да ви бъде вечна наредба в родовете ви.3

  9 И кога се дигнете на война в земята си срещу врага, който иде против вас, тръбете тревога с тръби, - и Господ, Бог ваш, ще си спомни за вас, и вие ще се избавите от враговете си.4

10 И в дните на веселбата си, и в празниците си, и в новомесечията си тръбете с тръби при своите всесъжения и мирни жертви, - и това да бъде напомняне за вас пред вашия Бог. Аз съм Господ, Бог ваш.5

11 На втората година, през втория месец, на двайсетия ден от месеца, облакът се дигна от скинията на откровението.

12 Тогава синовете Израилеви потеглиха от Синайската пустиня стан по стан, и облакът се спря в пустиня Фаран.6

13 И вдигнаха се те за пръв път, по заповед Господня, дадена чрез Моисея.

14 Първо бе вдигнато знамето, което беше в стана на синовете Иудини според опълченията им; над опълчението Иудино беше Наасон, Аминадавов син;7

15 над опълчението от коляното на синовете Исахарови беше Натанаил, Цуаров син;8

16 над опълчението от коляното на синовете Завулонови беше Елиав, Хелонов син.9

17 И вдигната бе скинията, и тръгнаха синовете Гирсонови и синовете Мерариеви, носейки скинията.10

18 И вдигнато бе знамето, което беше в стана на синовете Рувимови според опълченията им; и над опълчението Рувимово беше Елицур, Шедеуров син;11

19 и над опълчението от коляното на синовете Симеонови беше Шелумиил, Цуришадаев син;12

20 и над опълчението от коляното на синовете Гадови беше Елиасаф, Регуилов син.13

21 Сетне тръгнаха Каатовите синове, носещи светилището; но скинията се поставяше преди пристигането им.

22 И вдигнато бе знамето, което беше в стана на синовете Ефремови според опълченията им; и над опълчението Ефремово беше Елишама, Амиудов син;14

23 и над опълчението от коляното на синовете Манасиини беше Гамалиил, Педацуров син;15

24 и над опълчението от коляното на синовете Вениаминови беше Авидан, Гидеониев син.16

25 Последно между всички станове бе вдигнато знамето, което беше в стана на синовете Данови с опълченията им; и над опълчението Даново беше Ахиезер, Амишадаев син;17

26 и над опълчението от коляното на синовете Асирови беше Пагиил, Охранов син;18

27 и над опълчението от коляното на синовете Нефталимови беше Ахира, Енанов син.19

28 Такъв беше редът, по който потеглиха синовете Израилеви с опълченията си. И тръгнаха.

29 И рече Моисей на Ховава, Рагуилов син, мадианитец, Моисеев сродник: ние отиваме в онова място, за което Господ бе казал: вам ще го дам. Дойди с нас, ще ти направим добро, защото Господ е обещал добро за Израиля.20

30 Но той му отговори: няма да дойда; ще отида в страната си и в родината си.

31 А Моисей му рече: не ни оставяй, защото ти знаеш, как се разполагаме на стан в пустинята, и ще бъдеш око за нас;

32 ако дойдеш с нас, доброто, което Господ нам ще стори, ще сторим ние на тебе.

33 И изминаха от планината Господня три дни път, и ковчегът на завета Господен вървеше пред тях на три дни път, за да им избере място, дето да се спрат.21

34 И облакът Господен ги осеняваше денем, когато тръгваха от стана.

35 Кога ковчегът се вдигаше за път, Моисей казваше: стани, Господи, да се разпилеят Твоите врагове, и да побягнат от Твоето лице ония, които Те мразят!22

36 А кога ковчегът се спираше, той казваше: върни се, Господи, при хилядите и десетките хиляди Израилеви!23


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 2:3

2 Числ. 2:10

3 Изх. 27:21

4 Числ. 31:6, 2 Парал. 13:12, Иов 39:25

5 Числ. 28:14, 4 Царств. 11:14, 2 Парал. 7:6

6 Числ. 2:2

7 Числ. 1:7

8 Числ. 1:8

9 Числ. 1:9

10 Числ. 4:5

11 Числ. 1:5

12 Числ. 1:6, 2:12

13 Числ. 1:14, 2:14

14 Числ. 1:10, 2:18

15 Числ. 1:10, 2:20

16 Числ. 1:11, 2:22

17 Числ. 1:12, 2:25

18 Числ. 1:13, 2:27

19 Числ. 1:15, 2:19

20 Изх. 2:18, 18:1, 18:6, 18:12

21 Втор. 31:8

22 Пс. 67:2

23 2 Парал. 6:41, Пс. 131:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава