Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  11

  1 Народът взе високо да роптае пред Господа; и Господ чу, и разпали Му се гневът, и между тях пламна огън Господен и начена да изтребва края на стана.1

  2 И викна народът към Моисея; Моисей се помоли Господу, и огънят утихна.2

  3 И нарекоха това място: Тавера3, защото между тях бе пламнал огън Господен.4

  4 Пришълците между тях наченаха да изказват прищевки; а заедно с тях и синовете Израилеви седяха, плачеха и думаха: кой ще ни нахрани с месо?5

  5 помним рибата, която ядяхме даром в Египет, краставиците, и пъпешите, и лука, и праза, и чесъна;

  6 а сега душата ни линее: освен мана, нищо няма пред очите ни.6

  7 А маната приличаше на кориандрово семе и изглеждаше като бдолах.7

  8 Народът ходеше да я събира и я мелеше с хромели или я тълчеше в чутори, и вареше в котли, та правеше от нея питки; по вкус тя приличаше на питки, приготвени с елей.

  9 И кога нощем падаше роса върху стана, тогава падаше и мана върху него.8

10 Моисей чуваше, че народът плаче в челядите си, всеки пред вратата на шатрата си; и гневът Господен силно се разпали, и на Моисея стана мъчно.

11 И рече Моисей Господу: защо мъчиш Твоя раб? и защо не намерих аз милост пред очите Ти, та сложи върху ми бремето на целия тоя народ?

12 Нима аз съм носил в утробата си целия тоя народ, и нима аз съм го родил, та ми казваш: носи го на ръце, както бавачка носи детето, до земята, която Ти бе с клетва обещал на отците му?9

13 Откъде да взема месо, та да дам на целия тоя народ? защото те плачат пред мене и казват: дай ни месо да ядем.

14 Сам аз не мога да нося целия тоя народ, защото е тежък за мене.10

15 Щом тъй постъпваш с мене, по-добре ме убий, ако съм придобил милост пред Твоите очи, та да не гледам злочестината си.11

16 И рече Господ на Моисея: събери Ми седемдесет мъже измежду старейшините Израилеви, за които знаеш, че те са негови стареи и надзиратели, и доведи ги при скинията на събранието, за да застанат там заедно с тебе.12

17 Аз ще сляза и ще говоря там с тебе, ще взема от Духа, Който е отгоре ти, и ще възложа връх тях, за да носят заедно с тебе товара на народа, а не сам ти да го носиш.13

18 А на народа кажи: очистете се за утрешния ден, и ще ядете месо; защото плакахте високо пред Господа и казвахте: кой ще ни нахрани с месо? добре ни беше в Египет, - то Господ ще ви даде месо, и ще ядете (месо):14

19 ще ядете не ден, не два, не пет дни, не десет и не двайсет дни,

20 но цял месец (ще ядете), докле ви не излезе из ноздрите и ви не омръзне, задето презряхте Господа, Който е между вас, и плакахте пред Него, думайки: що ни трябваше да излизаме из Египет?15

21 И рече Моисей: шестстотин хиляди пешаци има в тоя народ, между който се намервам; а Ти казваш: Аз ще им дам месо, и ще ядат цял месец!16

22 нима да се заколят всичките овци и волове, та да им стигне? или ще се събере всичката морска риба, та да ги задоволи?17

23 И рече Господ на Моисея: нима ръката Господня е къса? сега ще видиш, ще ли се сбъдне думата Ми към тебе, или не.18

24 Моисей излезе и каза на народа думите Господни, и събра седемдесет мъже измежду стареите народни и ги постави около скинията.

25 И Господ слезе в облак и говори с него, и взе от Духа, Който бе върху му, и даде на седемдесетте мъже старейшини. И когато слезе върху тях Духът, те наченаха да пророчествуват, но сетне престанаха.19

26 Двама от мъжете бяха останали в стана, името на единия беше Елдад, а на другия - Модад; но и върху тях бе слязъл Духът (те бяха между записаните, само че не излизаха при скинията), и те пророчествуваха в стана.

27 Притече се един юноша и яви на Моисея, и каза: Елдад и Модад пророчествуват в стана.

28 В отговор на това Иисус, син Навинов, служител на Моисея, един измежду неговите избрани, рече: господарю мой, Моисее! забрани им.20

29 Но Моисей му рече: нима завиждаш заради мене? О, да бяха всички от народа Господен пророци, и да им пратеше Господ Своя Дух!

30 Тогава Моисей се върна в стана, той и стареите Израилеви.

31 И вятър повея от Господа, и донесе откъм морето пъдпъдъци и ги натрупа около стана на един ден път от едната страна и на един ден път от другата страна около стана, почти до два лакти от земята.21

32 Дигна се народът, и целия оня ден и цяла нощ и целия следващ ден събираха пъдпъдъци; и оня, който малко събираше, и той набра десет хомери; и си ги наслагаха около стана.

33 Месото беше още в зъбите им и не беше още изядено, и разпали се гневът Господен против народа, и Господ порази народа с твърде голяма пораза.22

34 И нарекоха това място: Киброт-Хатаава23, защото там погребаха народа, който изказа прищевки.

35 От Киброт-Хатаава народът тръгна за Асирот и в Асирот се спря.24


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 21:4, Лев. 10:2, Пс. 77:21

2 Ам. 7:5

3 Пожар.

4 Втор. 9:22

5 Изх. 12:38, 1 Кор. 10:6

6 Числ. 21:5

7 Изх. 16:14, Пс. 77:24, Прем. 16:20, Иоан 6:31, 1 Кор. 10:3

8 Изх. 16:14

9 Втор. 1:35

10 Втор. 1:19

11 Изх. 32:32

12 Изх. 18:21, Числ. 16:25

13 1 Кор. 12:4, Изх. 18:26

14 Изх. 19:10

15 Числ. 21:5

16 Числ. 20:10, Мат. 14:15, Иоан 6:5

17 Мат. 15:33, Марк. 8:4

18 Ис. 50:2, 59:1

19 Числ. 12:5, 1 Царств. 10:6, Иоил 2:28

20 Числ. 13:9, 1 Сол. 5:19

21 Изх. 16:13, Пс. 77:27, 104:40, Прем. 19:11

22 Пс. 77:30-31

23 Гробове на прищевките.

24 Числ. 13:1, 33:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава