Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  12

  1 Тогава Мариам и Аарон укоряваха Моисея поради жената етиопка, която бе взел, защото той се бе оженил за етиопка, -1

  2 и казаха: само на Моисея ли говори Господ? не говори ли Той и нам? И Господ чу това.

  3 А Моисей беше най-кроткият човек между всички човеци на земята.2

  4 И рече Господ тутакси на Моисея, Аарона и на Мариам: излезте вие трима пред скинията на събранието. Те излязоха и тримата.

  5 И слезе Господ в облачен стълб, па застана при входа на скинията, и повика Аарона и Мариам, и те излязоха и двамата.3

  6 И рече: чуйте Моите думи: ако между вас има пророк Господен, Аз му се откривам във видение, насън говоря с него;4

  7 не е тъй обаче с Моя раб Моисея, - той е верен в целия Ми дом:5

  8 Аз говоря с него уста с уста, и явно, а не с гатанки, и той вижда образа на Господа; а вие как се не побояхте да укорявате Моя раб Моисея?6

  9 И разпали се гневът на Господа против тях, и Той се оттегли.7

10 Оттегли се и облакът от скинията, и ето, Мариам биде обрината с проказа, като със сняг. Аарон погледна Мариам, и ето, тя в проказа.8

11 И рече Аарон на Моисея: господарю мой, не смятай нам за грях, дето постъпихме глупаво и съгрешихме;

12 недей допуща да стане тя като мъртвороден младенец, чието тяло, когато той излиза из майчината си утроба, наполовина е вече изтляло.9

13 И викна Моисей към Господа, думайки: Боже, изцери я!

14 И рече Господ на Моисея: ако баща й я заплюеше в лице, тя не трябваше ли да се срамува седем дена? и тъй, нека тя бъде затворена седем дена вън от стана, а сетне нека се пак върне.10

15 И престоя Мариам затворена вън от стана седем дни, и народът не тръгна на път, докато се не върна Мариам.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 16:2, Изх. 2:21

2 Изх. 11:8, Мат. 11:29

3 Изх. 16:10, Числ. 11:17, 14:10

4 1 Царств. 3:7

5 Евр. 3:5

6 Изх. 33:11, Втор. 34:10, 1 Кор. 13:12

7 Числ. 11:3

8 Втор. 24:9

9 4 Царств. 5:10

10 Лев. 13:46, 14:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава