Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  13

  1 След това народът потегли от Асирот и се разположи на стан в пустиня Фаран.1

  2 И рече Господ на Моисея, думайки:

  3 прати от себе си люде да разгледат Ханаанската земя, която Аз давам на синовете Израилеви; по един човек от всяко коляно на бащите им изпратете, първенците измежду тях.2

  4 Тогава Моисей ги изпрати от пустиня Фаран, по заповед Господня, и те всички бяха мъже първенци между синовете Израилеви.3

  5 Ето имената им: от Рувимово коляно - Самуа, Закхуров син,

  6 от Симеоново коляно - Сафат, Хориев син,

  7 от Иудино коляно - Халев, Иефониев син,4

  8 от Исахарово коляно - Игал, Иосифов син,

  9 от Ефремово коляно - Осия, Навинов син,

10 от Вениаминово коляно - Фалтий, Рафуев син,

11 от Завулоново коляно - Гадиил, Содиев син,

12 от Иосифово коляно от Манасия - Гадий, Сусиев син,

13 от Даново коляно - Амиил, Гемалиев син,

14 от Асирово коляно - Сетур, Михаилев син,

15 от Нефталимово коляно - Нахбий, Вофсиев син,

16 от Гадово коляно - Геуил, Махиев син.

17 Това са имената на мъжете, които Моисей изпрати да разгледат земята. И нарече Моисей Осия, Навинов син, Иисус.

18 Изпрати ги Моисей (от пустиня Фаран) да разгледат Ханаанската земя и им рече: идете в тая южна страна и се качете на планината,5

19 и обгледайте земята каква е, и народа, който живее там, силен ли е, или е слаб, малоброен ли е, или е многоброен?

20 Каква е земята, дето той живее, добра ли е, или лоша? и какви са градовете, в които живее, в шатри ли той живее, или в укрепления?

21 Каква е земята, тучна ли е, или слаба, има ли по нея дървета, или няма? Бъдете смели и вземете от плодовете на земята. А това беше, когато зрее гроздето.

22 Те отидоха и обгледаха земята от пустиня Син дори до Рехов, близо до Емат;6

23 и отидоха в южната страна и стигнаха до Хеврон, дето живееха Ахиман, Сесай и Талмай, Енакови деца: а Хеврон бе построен седем години по-рано от египетския (град) Цоан;7

24 и стигнаха долина Есхол, (и я обгледаха) и там отрязаха лозова пръчка с един грозд, и двама я понесоха на върлина; взеха и нарове и смокини;8

25 те нарекоха това място долина Есхол9, поради грозда, що отрязаха там синовете Израилеви.

26 И като обгледаха земята, върнаха се след четирийсет дена.

27 И като пристигнаха и дойдоха при Моисея и Аарона и при цялото общество синове Израилеви в пустиня Фаран, в Кадес, те донесоха тям и на целия народ отговор и показаха им плодовете от оная земя;10

28 и разказаха му и думаха: ходихме в земята, в която ни изпрати; в нея наистина тече мед и мляко, и ето плодовете й;11

29 но народът, който живее в оная земя, е силен, и градовете са укрепени и твърде големи; там видяхме и синовете Енакови;

30 Амалик живее в южната част на земята, хетейци, (евейци,) иевусейци и аморейци живеят по планината, хананейците пък живеят край морето и по брега на Иордан.12

31 Но Халев успокояваше народа пред Моисея, думайки: да идем и да я превземем, защото можем я завладя.13

32 А ония, които бяха ходили заедно с него, рекоха: не можем да отидем против тоя народ, защото е по-силен от нас.

33 И пръснаха ужасни слухове между синовете Израилеви за земята, що бяха обгледали, и думаха: земята, която изходихме, за да я обгледаме, е земя, която гълта своите жители, и всички, които видяхме по нея, са много едри човеци;

34 там видяхме и исполините, Енакови синове от исполински род; ние изглеждахме пред тях като скакалци, такива бяхме и в техните очи.14


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 11:35, 33:17

2 Втор. 1:22, 9:23

3 Втор. 1:22

4 Иис. Нав. 14:7

5 Числ. 32:8

6 2 Царств. 8:9

7 Втор. 1:28, 2:10

8 Числ. 32:9, Втор. 1:24

9 Грозд.

10 Бит. 14:7, Втор. 1:19

11 Изх. 3:8, Втор. 1:25

12 Иис. Нав. 11:3

13 Числ. 14:6, 14:24, Иис. Нав. 14:8

14 Бит. 6:4, Втор. 9:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава