Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  19

  1 И рече Господ на Моисея и Аарона, думайки:

  2 ето наредбата на закона, който Господ заповяда, като каза: обади на синовете Израилеви, да ти доведат рижа телица без повреда, без недостатък, (и) която не е била впрягана:1

  3 дайте я на свещеник Елеазара, и той да я изведе вън от стана (на чисто място), и да я заколят пред него.2

  4 И нека свещеник Елеазар вземе с пръста си от кръвта й и поръси с тая кръв седем пъти към предната страна на скинията на събранието.3

  5 И да изгорят телицата пред очите му: да изгорят кожата й, месото й и кръвта й заедно с нечистотиите й.

  6 И свещеникът да вземе кедрово дърво и исоп и нишка от тъмночервена вълна и да ги хвърли в огъня, дето гори телицата.4

  7 И свещеникът да изпере дрехите си и да измие тялото си с вода, а след това да влезе в стана, и да бъде свещеникът нечист до вечерта.5

  8 И оня, който я е изгорил, да изпере дрехите си с вода, и да измие тялото си с вода, и да бъде нечист до вечерта.

  9 И някой чист да събере пепелта от телицата и да я остави вън от стана на чисто място, и тя да се спазва за обществото Израилеви синове, за приготвяне очистителната вода: това е жертва за грях;6

10 а който е събирал пепелта от телицата, да изпере дрехите си, и да бъде нечист до вечерта. Нека това бъде вечно узаконение за синовете Израилеви и за пришълците, които живеят между тях.7

11 Който се допре до мъртвото тяло на кой да е човек, нечист да бъде седем дена:8

12 той трябва да се очисти с тая (вода) на третия ден и на седмия ден, и ще бъде чист; ако пък се не очисти на третия и седмия ден, няма да бъде чист.

13 Всеки, който се е допрял до мъртвото тяло на кой да е умрял човек и не се е очистил, ще оскверни жилището Господне: тоя човек да се изтреби изсред Израиля, защото не е поръсен с очистителна вода, той е нечист, нечистотата му е още върху него.9

14 Ето законът: ако човек умре в шатра, то всеки, който дойде в шатрата, и всичко, що е в шатрата, да бъде нечисто седем дена;

15 всеки открит съд, незавързан и непокрит, е нечист.

16 Всеки, който се допре на полето до убит с нож, или до умрял, или до човешка кост, или до гроб, да бъде нечист седем дена.10

17 За нечистия да вземат пепел от оная изгорена жертва за грях и я полеят с жива вода в съд;

18 и нека някой чист вземе исоп и го потопи във водата и да поръси шатрата и всички съдове и човеци, които се намерват в нея, и оногова, който се е допрял до (човешка) кост, или до убит, или до умрял, или до гроб;11

19 и чистият да поръси нечистия на третия и на седмия ден и на седмия ден да го очисти; и да изпере дрехите си, и да измие (тялото си) с вода, и привечер ще бъде чист.

20 Ако ли някой стане нечист и не се очисти, тоя човек да се изтреби изсред народа, защото той е осквернил светилището Господне: той не е поръсен с очистителна вода, той е нечист.12

21 Това да бъде за тях вечна наредба. И оня, който е ръсил с очистителна вода, да изпере дрехите си; а оня, който се е допрял до очистителната вода, да бъде нечист до вечерта.

22 И всичко, до което се допре нечистият, да бъде нечисто; и човекът, който се е допрял, нечист ще бъде до вечерта.


Предишна глава Следваща глава


1 Евр. 9:13, 2 Кор. 5:21

2 Лев. 24:14, Мат. 27:33, Евр. 13:12

3 Евр. 9:13, 1 Петр. 1:2

4 Лев. 14:4, 14:6, 14:51

5 Лев. 11:24, Числ. 8:7

6 1 Иоан 1:7, Евр. 9:13, Числ. 31:19, 13:23, Евр. 10:22

7 Изх. 27:21

8 Сир. 34:28

9 Ис. 52:11

10 Числ. 31:19

11 Изх. 12:22, Лев. 14:4-5

12 Евр. 10:26, 10:29

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава