Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  20

  1 Тогава синовете Израилеви, цялото общество, дойдоха в пустиня Син в първия месец, и народът се спря в Кадес; там умря Мариам, дето и биде погребана.1

  2 За народа нямаше вода, и те се събраха против Моисея и Аарона;2

  3 народът заропта против Моисея и думаше: о, да бяхме умрели и ние тогава, когато умряха нашите братя пред Господа!3

  4 Защо доведохте народа Господен в тая пустиня, та да измрем тука ние и добитъкът ни?4

  5 И защо ни изведохте из Египет, та ни доведохте на това лошо място, дето не може да се сее, дето няма ни смоковници, ни лозя, ни нарове, ни дори вода за пиене?5

  6 Тогава Моисей и Аарон се оттеглиха от народа към входа на скинията на събранието, и паднаха ничком, и славата Господня им се яви.6

  7 И рече Господ на Моисея, думайки:

  8 вземи жезъла и свикай народа, ти и брат ти Аарон, и пред очите им кажете на скалата, и тя ще даде от себе си вода: и тъй, ти ще им изкараш вода от скалата и ще напоиш народа и добитъка му.7

  9 Взе Моисей жезъла отпред Господа, както Той му заповяда.

10 И събраха Моисей и Аарон народа при скалата, и той им каза: чуйте, непокорници, нима можем от тая скала да ви изкараме вода?8

11 И дигна Моисей ръката си и удари дваж о скалата с жезъла си, и протече много вода, и пи народът и добитъкът му.

12 И рече Господ на Моисея и Аарона: задето Ми не повярвахте, и с това не явихте Моята светост пред очите на синовете Израилеви, вие няма да въведете тоя народ в земята, която Аз му давам.9

13 Това е водата на Мерива, при която синовете Израилеви влязоха в разпра с Господа, и Той им яви светостта Си.

14 И проводи Моисей от Кадес пратеници до едомския цар (да му кажат): тъй говори брат ти Израил: ти знаеш всички мъчнотии, които ни постигнаха;

15 отците ни бяха се преселили в Египет, и ние живяхме в Египет дълго време, и египтяни зле постъпваха с нас и с отците ни;

16 и викнахме към Господа, и Той чу нашия глас, и прати Ангел, и ни изведе из Египет; и ето, ние сме в Кадес, град до самите ти предели;

17 позволи ни да преминем през твоята земя: няма да вървим през нивя и през лозя и няма да пием вода от (твоите) кладенци; но ще вървим по царския път, няма да се отбием ни надясно, ни наляво, докле изминем твоите предели.

18 Но Едом му отговори: не минавай през мене, инак, с меч ще изляза срещу тебе.

19 И рекоха му синовете Израилеви: ще вървим из големия път, и ако пием от водата ти, аз и добитъкът ми, ще плащам за нея; само с нозете си ще мина, което нищо не струва.10

20 Но той рече: не минавай (през мене). И Едом излезе срещу него с многоброен народ и със силна ръка.11

21 И тъй, Едом се не съгласи да позволи на Израиля да мине през неговите предели, и Израил се отби настрани от него.12

22 И тръгнаха синовете Израилеви от Кадес, и целият народ стигна до планина Ор.13

23 И рече Господ на Моисея и Аарона на планина Ор, до пределите на Едомската земя, думайки:

24 нека Аарон умре и се прибере при народа си, защото той няма да влезе в земята, която Аз давам на синовете Израилеви, задето бяхте непокорни на заповедта Ми при водите на Мерива.14

25 И вземи (брата си) Аарона и сина му Елеазара, и ги изкачи на планина Ор (пред целия народ);15

26 и снеми от Аарона одеждите му и облечи с тях сина му Елеазара, и нека Аарон отмине и умре там.

27 И направи Моисей тъй, както Господ заповяда. Те се изкачиха на планина Ор пред очите на цялото общество,

28 и сне Моисей от Аарона одеждите му и облече с тях сина му Елеазара, и умря там Аарон навръх планината. А Моисей и Елеазар слязоха от планината.

29 И цялото общество видя, че Аарон умря, и целият Израилев дом оплаква Аарона трийсет дни.16


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 1:19, Изх. 2:4, 2:7

2 Числ. 14:2

3 Изх. 17:2, Пс. 105:16

4 Втор. 9:7

5 Изх. 17:3, Иер. 2:6

6 Изх. 16:10

7 Числ. 17:10

8 Изх. 17:6, Втор. 8:15, Неем. 9:15, Пс. 77:16, 104:41, Прем. 11:4, Ис. 48:21, 3 Ездр. 1:20, 1 Кор. 10:4

9 Втор. 2:30, Рим. 15:28

10 Втор. 2:28

11 Числ. 21:4

12 Втор. 2:4

13 Числ. 33:37

14 Бит. 25:8, Втор. 31:2

15 Числ. 33:38, Втор. 32:50

16 Втор. 10:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава