Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  24

  1 Валаам видя, че Господу е угодно да благославя Израиля, и не отиде, както по-напред, за врачуване, а обърна лицето си към пустинята.1

  2 Погледна Валаам и видя Израиля, как беше се разположил на стан, коляно по коляно, и Дух Божий беше върху Валаама.

  3 И произнесе тая своя притча, като каза: Валаам, син Веоров, говори, говори мъж с отворени очи,

  4 говори оня, който чува думите Божии, който съзира видението на Всемогъщия; пада, но очите му са отворени;

  5 колко са хубави твоите шатри, Иакове, твоите жилища, Израилю!2

  6 Те се разстилат като долини, като градини край река, като алойни дървета, насадени от Господа, като кедри край вода;3

  7 ще потече вода от ведрата му, и семето му ще бъде като големи води, царят му ще надмине Агага, и царството му ще се въздигне.

  8 Бог го изведе из Египет; той е бърз като еднорог, ще погълне враждебните нему народи, ще строши костите им, и със стрелите си ще порази (врага).4

  9 Прострял се е, лежи като лъв и като лъвица; кой ще го събуди? Благословен да бъде, който те благославя, и проклет - който те проклева!5

10 Разпали се гневът на Валака против Валаама, и плесна той с ръце, и каза Валак на Валаама: аз те повиках да прокълнеш враговете ми, а ти ги благославяш ето вече трети път;

11 бягай, прочее, в земята си; аз исках да те почета, но, ето, Господ те лишава от почести.

12 И каза Валаам на Валака: не казвах ли на твоите пратеници, които ми праща:

13 "да ми дадеше Валак и къщата си, пълна със сребро и злато, не бих могъл да престъпя заповедта Господня, за да направя нещо добро или лошо по свой произвол: каквото каже Господ, това и ще говоря"?6

14 И тъй, ето, аз отивам при народа си; приближи се, ще ти възвестя, какво ще направи след време тоя народ с народа ти.7

15 И произнесе тая своя притча, като каза: Валаам, син Веоров, говори, говори мъж с отворени очи,

16 говори оня, който чува думите Божии, който притежава знание от Всевишния, който съзира видението на Всемогъщия; пада, но очите му са отворени.

17 Виждам Го, ала не сега още, гледам Го, ала не отблизо. Изгрява звезда от Иакова, и се издига жезъл от Израиля; той поразява князете моавски и съкрушава всички Ситови синове.8

18 Едом ще бъде завладян, Сеир ще бъде завладян от враговете си, а Израил ще покаже силата си.9

19 Произлезлият от Иакова ще завладее и ще погуби останалото от града.10

20 И видя той Амалика, и произнесе тая своя притча, като каза: Амалик е пръв между народите, но краят му е гибел.11

21 Видя и кенейци и произнесе тая своя притча, като каза: яко е твоето жилище, на скала си свил гнездото си,12

22 но Каин ще бъде разорен, и не е далеч времето, когато Асур ще те отведе в плен.

23 И (като видя Ога) произнесе притчата си и каза: тежко, (тежко,) кой ще оцелее, когато Бог ще направи това!

24 Ще дойдат кораби от Китим, и ще унижат Асура, ще унижат и Евера; но и тям погибел!13

25 И стана Валаам и се завърна в земята си, а тъй също и Валак отиде в пътя си.14


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 23:3

2 Иис. Нав. 24:10

3 Пс. 1:3, Иер. 17:8

4 Числ. 23:22

5 Бит. 49:9

6 Числ. 22:18

7 Числ. 25:1-2, 31:16, Откр. 2:14

8 Мат. 2:2, Бит. 49:10, 2 Царств. 8:2

9 2 Царств. 8:14, Бит. 36:8

10 Рим. 9:5, 2 Кор. 10:5, Откр. 19:6

11 Втор. 25:19

12 Съд. 1:16, 1 Царств. 15:6

13 Дан. 11:30

14 Числ. 31:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава