Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  27

  1 И дойдоха дъщерите на Салпаада, син на Хефера, който беше син на Галаада, а тоя - син на Махира, Манасиевия син от поколението на Манасия, син Иосифов, и ето имената на дъщерите му: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Тирца;1

  2 и застанаха пред Моисея, пред свещеник Елеазара, пред князете и пред цялото общество, при входа на скинията на събранието, и казаха:

  3 баща ни умря в пустинята, и той не беше между съучастниците, които се събраха против Господа заедно със сбирщината на Корея, но умря за своя грях, без да има синове;2

  4 защо да се изгубва името на баща ни измежду племето му поради това, че няма син? Дай ни дял между братята на баща ни.

  5 И Моисей представи делото им пред Господа.

  6 И Господ каза на Моисея:

  7 право говорят Салпаадовите дъщери; дай им наследствен дял между братята на баща им и предай им техния бащин дял;

  8 а на синовете Израилеви обади и кажи: ако някой умре, без да остави син, предавайте неговия дял на дъщеря му;3

  9 ако пък той няма дъщеря, предавайте неговия дял на братята му;

10 ако няма братя, дайте неговия дял на стриковците му;

11 ако пък няма стриковци, дайте неговия дял на най-близкия му роднина от неговото поколение да го наследи; и нека това бъде узаконено за синовете Израилеви, както заповяда Господ на Моисея.

12 Каза Господ на Моисея: възлез на тая планина Аварим, (която е отсам Иордан, на тая планина Нево,) и погледай земята (Ханаанска), която давам на синовете Израилеви (за владение);4

13 и след като я погледаш, прибери се и ти при народа си, както се прибра Аарон, брат ти (на планина Ор);

14 защото вие не послушахте заповедта Ми в пустиня Син, когато между обществото се появи разпра, да покажете пред очите им Моята светост при водите. (Това са водите на Мерива при Кадес, в пустиня Син.)5

15 И каза Моисей на Господа, думайки:

16 нека Господ, Бог на духовете и на всяка плът, отреди над това общество човек,6

17 който да излиза пред тях, и който да влиза пред тях, който да ги извежда и който да ги довежда, та да не остане народът Господен като овци без пастир.

18 И каза Господ на Моисея: вземи си Иисуса, Навиновия син, човек у когото има Дух, и възложи върху него ръката си,7

19 представи го пред свещеник Елеазара и пред цялото общество, дай му наставления пред техните очи

20 и дай му от славата си, за да му бъде послушно цялото общество синове Израилеви;8

21 а той да се отнася до свещеник Елеазара и да се допитва до него за решение чрез "урима" пред Господа; и по думата му да излизат и по думата му да влизат той и всички синове Израилеви с него и цялото общество.9

22 Моисей направи, както му заповяда Господ (Бог), и взе Иисуса, та го представи пред свещеник Елеазара и пред цялото общество;

23 и възложи върху него ръцете си и му даде наставление, както говори Господ чрез Моисея.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 36:2

2 Числ. 16:1, 16:30

3 Тов. 6:12

4 Втор. 32:48-49

5 Втор. 32:51

6 Числ. 16:22, Евр. 12:9

7 Втор. 3:21, 34:9, Бит. 48:14, Числ. 8:10

8 Втор. 34:9

9 Изх. 28:30

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава