Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  29

  1 В седмия месец, на първия (ден) от месеца, трябва да имате свещено събрание; никаква работа не вършете; това да ви бъде ден за тръбен звук;1

  2 и принасяйте всесъжение за приятно Господу благоухание: един телец, един овен, седем шилета, без недостатък;2

  3 и към тях прибавяйте хлебен принос от пшенично брашно, смесено с елей, три десети от ефа на телец, две десети от ефа на овен,

  4 една десета ефа на всяко от седемте агнета

  5 и един козел в жертва за грях за ваше очистяне,

  6 освен новомесечното всесъжение и хлебния му принос, и освен постоянното всесъжение и хлебния му принос и възлиянията им, според наредбите за приятно Господу благоухание.3

  7 И на десетия (ден) от тоя седми месец трябва да имате свещено събрание: смирявайте душите си и никаква работа не вършете;4

  8 и принасяйте всесъжение Господу за приятно благоухание: един телец, един овен, седем шилета; те трябва да ви бъдат без недостатък;

  9 и към тях прибавяйте хлебен принос от пшенично брашно, смесено с елей, три десети от ефа на телец, две десети от ефа на овен,

10 по една десета ефа на всяко от седемте агнета

11 и един козел в жертва за грях (за ваше очистяне), освен жертвата за грях, що се принася в деня Очищение, и освен постоянното всесъжение и хлебния му принос и възлиянието им (що се принасят според наредбите в жертва Господу за приятно благоухание).5

12 И на петнайсетия ден от седмия месец трябва да имате свещено събрание: никаква работа не вършете и празнувайте празника Господен седем дена;6

13 и принасяйте всесъжение, жертва, приятно Господу благоухание: тринайсет телеца, два овена, четиринайсет шилета; те трябва да бъдат без недостатък;

14 към тях прибавяйте хлебен принос от пшенично брашно, смесено с елей, три десети от ефа на всеки от тринайсетте телеца, две десети от ефа на всеки овен,

15 по една десета ефа за всяко едно от четиринайсетте агнета

16 и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния му принос и възлиянието му.

17 И на втория ден принасяйте: дванайсет телеца, два овена, четиринайсет шилета, без недостатък,

18 и към тях прибавяйте хлебен принос и възлияние за телците, овните и агнетата, според числото им, по наредбите,

19 а също и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието им.

20 И на третия ден принасяйте: единайсет телеца, два овена, четиринайсет шилета, без недостатък,

21 и към тях прибавяйте хлебен принос и възлияние за телците, овните и агнетата, според числото им, по наредбите,

22 а също и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието му.

23 И на четвъртия ден принасяйте: десет телеца, два овена, четиринайсет шилета, без недостатък,

24 и към тях прибавяйте хлебен принос и възлияние за телците, овните и агнетата, според числото им, по наредбите,

25 а също и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието му.

26 И на петия ден принасяйте: девет телеца, два овена, четиринайсет шилета, без недостатък,

27 и към тях прибавяйте хлебен принос и възлияние за телците, овните и агнетата, според числото им, по наредбите,

28 а също и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието му.

29 И на шестия ден принасяйте: осем телеца, два овена, четиринайсет шилета, без недостатък,

30 и към тях прибавяйте хлебен принос и възлияние за телците, овните и агнетата, според числото им, по наредбите,

31 а също и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието му.

32 И на седмия ден принасяйте: седем телеца, два овена, четиринайсет шилета, без недостатък,

33 и към тях прибавяйте хлебен принос и възлияние за телците, овните и агнетата, според числото им, по наредбите,

34 а също и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието му.

35 В осмия ден да имате отдание на празника: никаква работа не вършете;7

36 и принасяйте всесъжение, жертва, приятно Господу благоухание: един телец, един овен, седем шилета, без недостатък,

37 и към тях прибавяйте хлебен принос и възлияние за телеца, овена и агнетата, според числото им, по наредбите,

38 а също и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието му.

39 Принасяйте това Господу във вашите празници, освен всесъженията ви и хлебните ви приноси, и възлиянията ви и мирните ви жертви, които принасяте по оброк или от усърдие.


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 23:24

2 Неем. 10:33

3 Евр. 13:15-16

4 Лев. 16:29, 23:27, Дан. 10:12

5 Лев. 16:5, 16:10, Неем. 12:30

6 Изх. 23:16, Лев. 23:34, Иоан 7:2

7 Иоан 7:37, Лев. 23:36

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава