Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  32

  1 Рувимовите синове и Гадовите синове имаха твърде много стада; и те видяха, че земя Иазер и земя Галаад са места за стада.1

  2 И Гадовите синове и Рувимовите синове дойдоха и казаха на Моисея и на свещеник Елеазара и на князете народни, думайки:

  3 Атарот и Дивон, Иазер и Нимра, Есевон и Елеале, Севам, Нево и Веон, -

  4 земята, която Господ порази пред обществото Израилево, е земя за стада, а твоите раби имат стада.

  5 И рекоха: ако сме намерили благоволение пред тебе, дай тая земя на рабите си за владение; не ни прекарвай през Иордан.

  6 И рече Моисей на Гадовите синове и на Рувимовите синове: братята ви ще отидат на война, а вие ще останете тука?

  7 Защо отклонявате сърцето на синовете Израилеви да отиват в земята, която Господ им дава?2

  8 Тъй сториха бащите ви, когато ги пращах от Кадес-Варни да обгледат земята;3

  9 те стигнаха до долина Есхол и видяха земята, и отклониха сърцето на синовете Израилеви, за да не отиват в земята, която Господ им дава;4

10 и в оня ден разпали се гневът на Господа, и Той се закле, думайки:5

11 тия люде, които излязоха из Египет, от двайсет години и нагоре, (които познават добро и зло), няма да видят земята, за която се бях клел на Авраама, Исаака и Иакова, защото те Ми се не покоряваха,6

12 освен Халева, син на кенезееца Иефония, и Иисуса, Навинов син, защото те се покоряваха Господу;7

13 и разпали се гневът на Господа против Израиля, и Той ги води по пустинята четирийсет години, докле се не затри целият род, който бе сторил зло пред Господа.

14 И ето, вместо бащите си, въстанахте вие, изрод от грешници, за да усилите още повече яростния гняв Господен против Израиля.

15 Ако се отвърнете от Него, Той пак ще остави Израиля в пустинята, и вие ще погубите целия тоя народ.

16 И те се приближиха до него и казаха: ще направим тука кошари за стадата си и градове за децата си;

17 а сами ние първи ще се въоръжим и ще вървим пред синовете Израилеви, докле ги заведем в местата им; а децата ни нека останат в укрепените градове, за да бъдат в безопасност от местните жители;8

18 няма да се завърнем в къщите си, докле не встъпят синовете Израилеви всеки в своя дял;9

19 защото няма да вземем заедно с тях дял отвъд Иордан и по-нататък, ако нам се даде дял отсам Иордан, към изток.10

20 Тогава Моисей им рече: ако направите това, ако въоръжени отидете на война пред Господа,11

21 и всеки от вас въоръжен премине Иордан пред Господа, докле не изтреби Той пред Себе Си Своите врагове,

22 и земята бъде покорена пред Господа, то след това ще се върнете и няма да бъдете виновни пред Господа и пред Израиля, и ще владеете тая земя пред Господа;

23 но, ако не сторите тъй, ще съгрешите пред Господа и за греха си ще претърпите наказание, което ще ви постигне;

24 сградете градове за децата си и кошари за овците си, и сторете онова, що изрекохте с устата си.12

25 И Гадовите синове и Рувимовите синове рекоха на Моисея: рабите ти ще сторят, както заповяда господарят ни;

26 децата ни, жените ни, стадата ни и всичкият ни добитък ще останат тука в Галаадските градове,

27 а рабите ти, всички въоръжени като войници, ще отидат пред Господа на война, както казва господарят ни.

28 И Моисей даде за тях заповед на свещеник Елеазара и на Иисуса, Навинов син, и на началниците над племената на синовете Израилеви,

29 и им рече: ако Гадовите синове и Рувимовите синове преминат заедно с вас Иордан, всички въоръжени за война пред Господа, и земята бъде покорена пред вас, дайте им да владеят земя Галаад;13

30 ако пък не тръгнат заедно с вас въоръжени (за война пред Господа, то изпратете пред вас имота им, жените им и добитъка им в Ханаанската земя), и те ще получат заедно с вас владение в Ханаанската земя.

31 Тогава Гадовите синове и Рувимовите синове отговориха и рекоха: както каза Господ на рабите ти, тъй и ще сторим;

32 ние ще тръгнем въоръжени пред Господа за Ханаанската земя, а дялът на владението ни нека бъде отсам Иордан.

33 И даде Моисей на тях - на Гадовите синове и на Рувимовите синове и на половината коляно на Манасия, Иосифов син, - царството на Сихона, аморейски цар, и царството на Ога, васански цар, земята с градовете й и околностите им, - градовете на земята околовръст.14

34 И Гадовите синове съградиха Дивон, Атарот и Ароер,

35 Атарот-Шофан, Иазер и Иогбеха,

36 Бет-Нимра и Бет-Харан, градове укрепени, и кошари за овци.

37 А Рувимовите синове съградиха Есевон, Елеале, Кириатаим,

38 Нево и Ваал-Меон, чиито имена бидоха променени, и Сивма, и дадоха названия на градовете, които съградиха.

39 И отидоха синовете на Махира, Манасиев син, в Галаад, и го превзеха и изгониха аморейците, които бяха там.15

40 И даде Моисей Галаад на Манасиевия син Махира, и той се засели там.

41 Иаир пък, Манасиев син, отиде и превзе селата им и ги нарече Иаирови села.16

42 А Новах отиде и превзе Кенат и подвластните нему градове, и го нарече по името си: Новах.17


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 46:32, 47:3

2 Втор. 1:28, Деян. 21:13

3 Числ. 13:3

4 Числ. 13:24, 13:32, Втор. 1:28

5 Числ. 14:28, 26:65

6 Числ. 14:23, Бит. 50:24

7 Числ. 14:30

8 Втор. 3:18

9 Иис. Нав. 22:1

10 Втор. 3:12

11 Иис. Нав. 1:13

12 Втор. 23:23

13 Иис. Нав. 4:12

14 Втор. 3:12, Иис. Нав. 13:8

15 Бит. 50:23

16 Иис. Нав. 13:20, 1 Парал. 2:22

17 Числ. 21:25, Съд. 8:11, 1 Парал. 2:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава