Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  33

  1 Ето становете на синовете Израилеви, които излязоха из Египетската земя според опълченията си, под началството на Моисея и Аарона.

  2 По заповед Господня Моисей описа тяхното пътуване по становете им, и ето становете на тяхното пътуване:

  3 из Раамсес те потеглиха в първия месец, на петнайсетия ден от първия месец, - на сутринта след Пасха излязоха синовете Израилеви под висока ръка пред очите на цял Египет;1

  4 а в това време египтяни погребваха всички първородни, които Господ порази между тях, и над боговете им Господ бе извършил съд.2

  5 Тъй потеглиха синовете Израилеви от Раамсес и разположиха се на стан в Сокхот.

  6 И тръгнаха от Сокхот и се разположиха на стан в Етам, който е накрай пустинята.3

  7 И тръгнаха от Етам, и се обърнаха към Пи-Хахирот, който е пред Ваал-Цефон, и се разположиха на стан пред Миг-дол.4

  8 Като тръгнаха от Хахирот, минаха през морето в пустинята, и пътуваха три дни по пустиня Етам, и се разположиха на стан в Мера.5

  9 И тръгнаха от Мера и дойдоха в Елим; а в Елим (имаше) дванайсет водни извора и седемдесет финикови дървета, и там се разположиха на стан.6

10 И тръгнаха от Елим и се разположиха на стан край Червено море.

11 И тръгнаха от Червено море и се разположиха на стан в пустиня Син.7

12 Тръгнаха от пустиня Син и се разположиха на стан в Дофка.

13 Тръгнаха от Дофка и се разположиха на стан в Алуш.

14 Тръгнаха от Алуш и се разположиха на стан в Рефидим, и там нямаше вода да пие народът.8

15 Тръгнаха от Рефидим и се разположиха на стан в Синайската пустиня.9

16 Тръгнаха от Синайската пустиня и се разположиха на стан в Киброт-Хатаава.10

17 Тръгнаха от Киброт-Хатаава и се разположиха на стан в Асирот.

18 Тръгнаха от Асирот и се разположиха на стан в Ритма.11

19 Тръгнаха от Ритма и се разположиха на стан в Римнон-Фарец.

20 Тръгнаха от Римнон-Фарец и се разположиха на стан в Ливна.

21 Тръгнаха от Ливна и се разположиха на стан в Риса.

22 Тръгнаха от Риса и се разположиха на стан в Кехелата.

23 Тръгнаха от Кехелата и се разположиха на стан на планина Шафер.

24 Тръгнаха от планина Шафер и се разположиха на стан в Харада.

25 Тръгнаха от Харада и се разположиха на стан в Макелот.

26 Тръгнаха от Макелот и се разположиха на стан в Тахат.

27 Тръгнаха от Тахат и се разположиха на стан в Тарах.

28 Тръгнаха от Тарах и се разположиха на стан в Митка.

29 Тръгнаха от Митка и се разположиха на стан в Хашмона.

30 Тръгнаха от Хашмона и се разположиха на стан в Мосерот.

31 Тръгнаха от Мосерот и се разположиха на стан в Бене-Яакан.12

32 Тръгнаха от Бене-Яакан и се разположиха на стан в Хор-Агидгад.

33 Тръгнаха от Хор-Агидгад и се разположиха на стан в Иотвата.

34 Тръгнаха от Иотвата и се разположиха на стан в Аврон.

35 Тръгнаха от Аврон и се разположиха на стан в Ецион-Гавер.13

36 Тръгнаха от Ецион-Гавер и се разположиха на стан в пустиня Син, (като тръгнаха от пустиня Син, разположиха се на стан в пустиня Фаран,) тя е и Кадес.14

37 Тръгнаха от Кадес и се разположиха на стан на планина Ор, до пределите на Едомската земя.15

38 Тогава по заповед Господня свещеник Аарон се възкачи на планина Ор и умря там на четирийсетата година след излизането на синовете Израилеви от Египетската земя, в петия месец, на първия ден от месеца;16

39 Аарон беше на сто двайсет и три години, когато умря на планина Ор.

40 Тогава царят на Арад, един от ханаанските царе, който живееше на юг в Ханаанската земя, чу, че идат синовете Израилеви.17

41 И тръгнаха те от планина Ор и се разположиха на стан в Салмон.

42 Тръгнаха от Салмон и се разположиха на стан в Пунон.

43 Тръгнаха от Пунон и се разположиха на стан в Овот.18

44 Тръгнаха от Овот и се разположиха на стан в Ийм-Аварим, до Моавските предели.19

45 Тръгнаха от Ийм и се разположиха на стан в Дивон-Гад.

46 Тръгнаха от Дивон-Гад и се разположиха на стан в Алмон-Дивлатаим.

47 Тръгнаха от Алмон-Дивлатаим и се разположиха на стан в Аваримските планини пред Нево.20

48 Тръгнаха от Аваримските планини и се разположиха на стан на Моавските равнини при Иордан, срещу Иерихон;21

49 те се разположиха на стан при Иордан от Бет-Иешимот до Аве-Ситим на Моавските равнини.22

50 Тогава рече Господ на Моисея в Моавските равнини при Иордан, срещу Иерихон, думайки:

51 обади на синовете Израилеви и им кажи: кога преминете отвъд Иордан в Ханаанската земя,23

52 прогонете отпред себе си всички жители на оная земя и изтребете всичките им изображения, и всичките леяни идоли изтребете и всичките им оброчища разорете;24

53 и завладейте земята и заселете се в нея, защото Аз ви давам тая земя да я владеете;25

54 и поделете земята с жребие на дялове между вашите племена: на многобройните дайте по-голям дял, а на малобройните дайте по-малък дял; къде комуто излезе жребието, там да бъде и делът; вземете си дялове според колената на отците си.26

55 Ако ли не прогоните отпред себе си жителите на земята, то останалите от тях ще бъдат тръни в очите ви и бодили в хълбоците ви и ще ви притесняват в земята, дето ще живеете,27

56 и тогава, каквото мислех да сторя тям, ще го сторя вам.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 12:37

2 Изх. 12:12, Ис. 10:10

3 Изх. 13:20

4 Изх. 14:2

5 Иис. Нав. 4:22, Пс. 113:3, 1 Кор. 10:1

6 Изх. 15:27

7 Изх. 16:1

8 Изх. 17:1

9 Изх. 19:2

10 Числ. 11:35

11 Числ. 11:25, 13:1

12 Втор. 10:6

13 3 Царств. 9:26

14 Числ. 20:1, 20:22

15 Числ. 20:22

16 Числ. 20:25, Втор. 32:50

17 Числ. 21:1

18 Числ. 21:10

19 Числ. 21:11

20 Числ. 21:1, Втор. 34:1

21 Числ. 22:1

22 Числ. 25:1, Иис. Нав. 2:1

23 Числ. 25:17

24 Изх. 23:24, Втор. 7:5, Лев. 26:30

25 Втор. 7:2, Иис. Нав. 11:12

26 Числ. 26:54

27 Изх. 23:33, 34:12, Втор. 7:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава